Lärmiljöprojektet i Nynäshamns kommun 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

GÅRDAR

Lärmiljöprojektet i Nynäshamns kommun
ett skolgårdsprojekt med lärande och rörelse i fokus.

Lärmiljöprojektet i Nynäshamns kommun

Logo_l_rmilj_projekt_2018_10cm72dpiJPEG.jpg

Syftet med projektet är att skapa hälsofrämjande lärmiljöer i enlighet med Boverkets allmänna råd (Allmänna råd om friytor 2015). Det ska ske genom att utveckla en arbetsmetod där eleverna, i en arbetsgrupp, är delaktiga tillsammans med lärarna och kanske också föräldrarna. Årliga ekonomiska medel är tänkta att stimulera skolor att utveckla sina lärmiljöer utomhus.

Målgruppen för projektet är eleverna och problemen vi vill lösa är:
- Målgruppens stillasittande påverkar på kort sikt koncentrationsförmågan och lärandet negativt och hälsan påverkas negativt på längre sikt.
- Icke-stimulerande utemiljöer skapar både socialt och fysiskt passiva elever.
- Vissa delar av skolgårdarna upplevs otrygga och utnyttjas inte på optimalt sätt, vilket leder till minskad möjlighet till lärande utomhus.
- Fattiga utemiljöer är svåra att använda som pedagogisk resurs, en resurs som behövs för att öka lusten och engagemanget hos eleverna inom olika ämnen.
- Skolgårdarna i kommunen är inte likvärdiga vilket leder till ojämlikhet mellan elever på olika skolor sett ur samhällsservice- och utbildningsperspektiv.

Stockholms radio
Första delen från Naturskolan 2.46 min in i programmet och andra delen från Vanstaskolan 3.06 in i programmet.

Lärmiljöprojektets folder 

 

Spännande projekt ger eleverna roligare skolgårdar

Under hösten startades ett projekt inom Nynäshamns kommun med målsättningen att skapa hälsofrämjande lärmiljöer, skapa förutsättningar för lärarna att ha lektioner utomhus och utveckla skolgårdar som bjuder in till mer fysisk aktivitet. Nynäshamns Naturskola leder projektet och lärare och elever i kommunen har bidragit med önskemål och skisser.

- Det här är ett mycket spännande och viktigt projekt, säger Mats Wejdmark, föreståndare för Nynäshamns Naturskola. Utformningen sker tillsammans med eleverna och vi använder oss främst av naturligt timmer som byggmaterial.

Stillasittande barn och ungdomar är ett växande samhällsproblem som på sikt kommer att påverka hälsan negativt. Genom att skapa inspirerande och utmanande utemiljöer ska fler elever motiveras att röra på sig.

- Vi vet att en aktiv livsstil ger flera fördelar, säger Annika Setterquist, skolchef för grundskolorna i kommunen. Forskning visar att en aktiv livsstil bidrar till bland annat bättre motorikutveckling, bättre koncentrationsförmåga och därmed bättre förutsättningar för inlärning.

Lärmiljöprojektet startade under höstterminen 2018 och väntas vara klart under höstterminen 2021.

Pedagogisk_stockring.jpg  f_rdig_stockring_vanstaliten_7cm.jpg

 

Lärmiljöprojektets nyhetsbrev 

Under vårterminen 2018 tog projektidén form efter diskussioner som påbörjats under höstterminen 2017. Syftet med projektet är att skapa hälsofrämjande lärmiljöer i enlighet med Boverkets allmänna råd (Allmänna råd om friytor 2015). 

Nyhetsbrev 20201215 

Nyhetsbrev 20200916 

Nyhetsbrev 20200526 

Nyhetsbrev 20200316 

Nyhetsbrev 20191105 

Nyhetsbrev 20190502 

Nyhetsbrev 20190115 

 

Vanstaskolan

Invigning av Vanstaskolans aktivitetspark 14 maj 2019

Här finns en artikel som publicerades i Nynäshamnsposten angående invigningen. 

Artikel

Vanstaskolans aktivitetspark för åk f-3 är bygg på en gammal förfallen tennisbana. Här finns ritningar, fotografier och besiktningsmans kommentarer.  Den är byggd helt efter EU-normerna och förklarar varför det finns en begränsning i hur utmanande den är för eleverna. 

Ritningar och foton 

Se video 2 min 

vansta_aktpark2019_masken.jpg

 

Gröndalsskolan

Gröndalsskolans aktivitespark för åk 4-9 är byggd delvis på en gammal cykelparkering. Den uppfördes under årskiftet 2019-2020. Den är besiktigad och godkänd enligt EU-normerna. Här finns ritningar och fotografier.

Ritningar och foton

Se video 2 min 

 IMG_5085_15cm.jpg

Sunnerbyskolan

Här finns en fotodokumentation över Sunnerbyskolans aktivitetspark som byggdes hösten 2020. 

Se dokument 

Här finns en film som visar hur själva byggarbetet har gått till i Lärmiljöprojektet. Exemplet är hämtat från arbetet med Sunnerbyskolans aktivitetspark.

Se filmen om byggarbetet  3 minuter

 vasen_Sunnerby_10cm.jpg

 

 

 

2021-03-12 06:31:37