Warning: mysqli_connect(): not found in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/configFiles/config.php on line 12 Friskare, gladare och smartare med Utomhuspedagogik 


 Warning: mysqli_connect(): not found in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/configFiles/config.php on line 12

SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

FORSKNING

Friskare, gladare och smartare med Utomhuspedagogik

Friskare, gladare och smartare med Utomhuspedagogik
Alla vill ha friskare, gladare och smartare barn – frågan är hur vi kommer dit? Trots att den materiella välfärden generellt sett ökar i Sverige ser vi att fler och fler barn är fysiskt inaktiva, väger mer samt att den psykiska ohälsan ökar. Den spontana leken utomhus har minskat liksom kontakten med naturen. Hur vänder vi trenden?
 
Det är inne att vara ute!
Dagens barn och ungdomar spenderar tio år och cirka 20 000 timmar i grundskolan. Skolans ute- och innemiljö har oerhört stor betydelse inte bara för lärandet utan också för hälsan, vilket inkluderar elevernas fysiska, sociala och emotionella utveckling. Skolan har en nyckelroll när det gäller att bygga upp en stark relation mellan naturen och den moderna människan som till största delen bor i städer. Här kan utomhuspedagogik spela en betydelsefull roll! Forskningen visar att utomhuspedagogik ger en högre fysisk aktivitetsnivå än traditionell klassrumsundervisning. Vid undervisning utomhus ökar också koncentrations- och inlärningsförmågan och detta kan användas som ett redskap för att underlätta för barn med till exempel ADHD i en lärandesituation. Utomhuspedagogik minskar stress hos elever och förbättrar psykisk hälsa. Att använda naturen som klassrum är inget nytt för vår tid. Tankar av detta slag har funnits länge.
 

2012-10-26 08:26:26