Skaparkraft 28/9 2011 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

KURSER

Skaparkraft 28/9 2011

Skaparkraft  28/9 2011

Spela på vatten och stenar...bygg med blad och grenar ....

kom med och prova på en inspirationsdag med Skaparkraft och utvidga din kreativa palett med ljudverkstad, Landart och idrott. Skaparkraft började 2006 som ett pilotprojekt i Norrbottens läns landstings satsning på kultur och hälsa. Det fortsatte sedan som ett 3-årigt Arvsfondsprojekt och nu har vi fått medel för ett 4:e år för att sprida våra erfarenheter. Vi vill ge barn från olika världar och med skilda erfarenheter av att inte förstå, inte förmå och inte ingå, en plats i gemenskapen genom idrott, ljudverkstad och konstformen Landart. Vi bygger konstverk med material vi hittar på platsen där vi är och gör ljudkompositioner på samma sätt. Utifrån en idé som vi ville pröva, har vi utvecklat fungerande metoder för att möta dessa barngrupper och uppnått resultat som vi knappt vågade föreställa oss. Vi tror vi kan göra nytta och att vi kan göra skillnad för de här barnen men också för många andra, för det här arbetssättet kan användas på vilken grupp som helst - friska, sjuka, unga eller gamla det spelar ingen roll.

Datum: 28 september 2011

Plats: Nynäshamns Naturskola

Kostnad: 600 kr

Anmälan: senast 8 september

Program

09.00 - 09.30 Presentation

09.30 - 10.00 Fika

10.00 - 11.15 Landart, teori och praktik

11.15 - 12.15 Lunch

12.15 - 13.30 Idrott, teori och praktik

13.30 - 14.00 Fika

14.00 - 15.15 Ljudverkstad, teori och praktik

15.15 - 15.30 Bensträckare

15.30 - 16.00 Utvärdering / diskussion

 
 

2011-08-24 13:47:38