Att lära in ute året runt - 4 olika kurser, åk F-9 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

KURSER

Att lära in ute året runt - 4 olika kurser, åk F-9

Att lära in ute året runt - 4 olika kurser, åk F-9

Nynäshamns Naturskola har arbetat med utomhusbaserat lärande sedan 1988. Genom åren har ett stort antal kurser för både skola och förskola genomförts i huvudsak utomhus. Dessa fyra olika kursdagar innehåller aktiviteter som kommer från boken Att lära in ute året runt som har skrivits av Nynäshamns Naturskola.

Att lära in ute året runt, 3 tim utomhus 
Fyra olika kurstillfällen med olika teman efter årstid. Det går att önska andra upplägg, t.ex. att ha sinnena och mossor och lavar på hösten.

1. Att lära in ute året runt - VINTER. Detta kurstillfälle innehåller två teman; vinterekologi och elden. Hur växter och djur klarar vintern? Hur man gör upp eld, gör trefot och kokar te?Målgrupp åk 3-6.

2. Att lära in ute året runt - VÅR. Detta kurstillfälle innehåller två teman; forntida teknik och mossor och lavar. Målgrupp åk 3-6. Stenålders- och järnåldersteknik på riktigt. Upptäcka en ny värld.

3. Att lära in ute året runt – SOMMAR. Detta kurstillfälle innehåller två teman; Småkryp och sinnena.  Målgrupp åk F-3. Insamlingsteknik och artkunskap. Uppleva naturen med alla sinnen.

4. Att lära in ute året runt – HÖST. Detta kurstillfälle innehåller två teman; livet i en våtmark och kvävets väg genom en våtmark. Kursen hålls i Alhagens våtmark i Nynäshamn, en av Sveriges största våtmarker för avloppsrening eller annan lämplig våtmark. Målgrupp åk 6-9. Biologi och kemi.

Pris

 För offert, frågor och önskemål

 Ring eller maila robert.lattman-masch@nynashamn.se tel 08 520 737 08
 
Kurslitteratur 
Boken Att lära in ute året runt kommer att kunna köpas till ett förmånligt pris i samband med kursen.
Den riktar sig till grundskolan åk F-9. Boken är på 310 sidor och innehåller beskrivningar av olika teman och hur man praktiskt kan gå tillväga med sin klass utomhus.
 
 
 

2022-02-25 07:32:20