Friluftslivets möjligheter 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

FORSKNING

Friluftslivets möjligheter
Kunskapssammanställning 2021
Johan Faskunger

Friluftslivets möjligheter

Denna kunskapssammanställning är primärt baserad på resultat från vetenskapliga översikter publicerade i internationella tidskrifter samt svensk forskning och utvärderingar de senaste tio åren. Sammanställningen inkluderar effekter av fysisk aktivitet, effekter av all slags kontakt med natur och gröna miljöer, effekter av friluftsliv både i privat och organiserad regi, samt effekter av att människor har god tillgång till friluftsområden. Det vill säga, sammanställningen tolkar effekterna av friluftsliv och vad som klassas som friluftsområde ur ett brett perspektiv.

Ladda ner sammanställningen 

2021-04-16 07:07:03