SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se


INTERNATIONELLTNynäshamns Naturskola i Kina 2023
Robert Lättman-Masch Nynäshamns Naturskola i Kina 2023
När vi var barn grävde vi gropar. Det gjorde vi av ren nyfikenhet, det var spännande. Vi trodde att om vi grävde tillräckligt djupt så skulle vi komma till Kina. Det var så vi inledde vår första föreläsning på ett utbildningscentrum utanför staden Nanjing väster om Shanghai i Kina. Vi tog fram vår röda barnspade och sa: nu är vi här! Spaden blev på så vis en symbol för den nyfikenhet som barn i allmänhet föds med och som vi på Naturskolan hoppas att vi alltid ska bära med oss


Studiebesök Soka University USA
Naturskolan Studiebesök Soka University USA

Initiated by Prof. Deike Peters and Kentaro Shintaku, Class of 2023

In January 2020, a group of twelve students and their professor at Soka University of America (SUA) had the opportunity to go on a twelve day “Learning Cluster” study trip to study outdoor education in Sweden and Denmark. This website documents their learning experience. You can learn


Torpare - en dansk tidning 2020
Naturen just nu Torpare - en dansk tidning 2020
Nynäshamns Naturskola fick frågan om att skriva artiklar om naturen i den danska tidningen Torpare som riktar sig till de 48 000 prenumeranter som är medlemmar i föreningen Danske Torpare och alla har torp på olika ställen i Sverige.


Nynäshamns Naturskola i Japan 2018
Utbildningsturné Nynäshamns Naturskola i Japan 2018
Hösten 2018 åkte Nynäshamns Naturskola på en utbildningsturné genom Japan. Från Sapporo i norr till Nagazaki i söder. På samtliga ställen genomfördes föreläsningar inomhus och workshops i matematik och engelska utomhus


Nynäshamns Naturskola i Japan 2017 Nynäshamns Naturskola i Japan 2017
Bakgrund 2010 blev Nynäshamns Naturskola, tillsammans med Halmstads Naturskola och Falu Naturskola, inbjudna till Japan av Rikkyo universitet i Tokyo. Resan arrangerades av Sustainable Sweden, en organisation som ville lyfta frågan om biologisk mångfald och barns och elevers kontakt med naturen inför det internationella mötet om biologisk mångfald i Nagoya samma år. Under resan fick vi kontakt med en Naturskola i Tobetsu på Hokkaido som kallas TEC, Tobetsu Ecological Community. Efter att TEC varit på studiebesök i Nynäshamn både 2015 och 2017 bjöds Nynäshamns Naturskola in för att föreläsa och hålla workshops på flera platser i Japan för att visa vad naturskola innebär, hur Nynäshamns Naturskola är organiserad, hur svensk utomhuspedagogik fungerar och vad fördelarna med det utomhusbaserade lärandet är. Resan innehöll också studiebesök på skolor och förskolor med särskilt fokus på utemiljöerna.


Nynäshamns Naturskola i Ryssland april 2017 Nynäshamns Naturskola i Ryssland april 2017
I början av 90-talet fick Marilyn Barden kontakt med Nynäshamns Naturskola. Marilyn var då som nu en eldsjäl i arbetet med att upprätthålla fredliga förbindelser mellan Sverige och Ryssland. Hon var med och startade en miljöorganisation i St Petersburg som heter Neva River Clearwater. Organisationens mål var att göra floden Neva, som rinner från Ladoga och genom St Petersburg ut i Finska viken, fri från smutsiga utsläpp från bland annat avloppssystemen. Mats Wejdmark samarbetade med denna organisation tidigt i Naturskolans historia och var bland annat med och skickade över gammalt skolmaterial till den ryska naturskola som startades i miljöorganisationens namn.


Japanskt studiebesök maj 2017 Japanskt studiebesök maj 2017
Fredagen den 19 maj 2017 fick Nynäshamns Naturskola besök från Sapporo i Japan, en stad med nästan två miljoner invånare. Fem personer med intresse för Naturskolans pedagogik fick vara med när klass 3B från Viaskolan hade sin naturskoledag med fokus på forntida teknik. Besökarna som till vardags arbetar i en stor organisation med olika typer av naturvägledning, miljöarbete och aktiviteter för barn, ungdomar och familjer i olika delar av Sapporo blev mycket intresserade av Naturskolans program för de olika årskurserna och hur dessa aktiviteter kan kopplas till läroplanens mål.


Att lära in ute - översättningar av böckerna Att lära in ute - översättningar av böckerna
Det finns intresse utomlands för den svenska utomhuspedagogiken, framförallt inom förskolorna. Flera översättningar är redan gjorda och flera är på gång. Att lära in matematik ute har översatts till lettiska och delar av den finns på finska, estniska och ryska. Även Att lära in engelska ute finns på lettiska. Leka och lära matematik ute finns översatt till engelska och den kan köpas på Outdoor Teachings hemsida. Den påbörjade översättning till japanska ligger tills vidare på is efter jordbävningen i Japan 2011


EU-konferens i Tallinn och Tartu, Estland 20-24 sep 2010 EU-konferens i Tallinn och Tartu, Estland 20-24 sep 2010
Höstens "expertforum" i Estland hade ett spännande innehåll med besök på botansika trädgården, äventyrs-program ute på ön Aegna utanför Tallinn, havstema, flodbåtstur och experiment med snäckor.


EU-konferens på Nynäshamns Naturskola 15-18 mars 2010 EU-konferens på Nynäshamns Naturskola 15-18 mars 2010
Efter en gemensam lunch samlades de 29 COBWEB-deltagarna i den 100 år gamla festlokalen som nu är ett av Hotell Havsbads konferensrum. Under eftermiddagen fick vi höra Barn- och utbildningsnämndens och Socialnämndens ordförande Lise Lott Vahermägi inleda med att berätta om Nynäshamn som har varit så kallad ekokommun sedan 1995.


Oscarsbelönad regissör säger samma sak som Nynäshamns Naturskola 2010 Oscarsbelönad regissör säger samma sak som Nynäshamns Naturskola 2010
Den oscarsbelönade animeregissören Hayao Miyazaki säger i Chunichi Shimbun, en av Japans största tidningar, 7 maj 2010 samma sak som Nynäshamns Naturskola. Han säger att "Vi bör ta ansvar för naturen som ligger på 300 meters avstånd ifrån där vi bor" vilket framgår av rubriken på artikeln. I artikeln står det att naturskolelärarna sa samma sak när de besökte Hirabari i april 2010.


Naturskolan i Japan 2010  Naturskolan i Japan 2010
Den 21 mars till 3 april 2010 var Nynäshamns Naturskola i Japan. I januari kom en officiell inbjudan från ESDRC (Education for Sustainable Development Research Center) på Rikkyo University i Tokyo. Nynäshamns Naturskola bjöds, tillsammans med naturskolorna i Falun och Halmstad, in till en två veckors lång utbildningsresa som representanter för den svenska Naturskoleföreningen.


Naturskolan på export till Japan 2010 Naturskolan på export till Japan 2010
Skolan i Japan vill införa samma utomhuspedagogik som Naturskolan i Nynäshamn. På lördag åker skolans personal till Japan för att bland annat lära ut hur matematik utomhus går till. ”” Naturskolan har gjort sin verksamhet och utomhuspedagogik känd runt om i Sverige. Det är fantastiskt roligt att pedagogiken nu även uppmärksammas utanför landets gränser, säger Anna Ljungdell (S), kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamn.