Utomhuspedagogik - en metod vid bokstavsinlärning. 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

FORSKNING

Utomhuspedagogik - en metod vid bokstavsinlärning.
Examensarbet 15 p av Bodil Nilsson Sölve

Utomhuspedagogik - en metod vid bokstavsinlärning.

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken påverkan utomhuspedagogik som arbetssätt kan ha för att befästa kunskap vid den tidiga bokstavsinlärningen för elever i de tidiga skolåren. Detta i utifrån två frågeställningar; 1. Hur kan elever ta till sig bokstavsinlärning med hjälp av utomhuspedagogik som stimulerar flera olika sinnen för inlärning i en autentisk miljö? 2. Hur kan elever med hjälp av en lärande dialog ta till sig bokstavsinlärning vid lektioner i elevernas utomhusmiljö? Detta gjordes genom att via en förintervju undersöka elevernas förkunskaper. Därefter gjordes en undervisningssekvens i utomhusmiljö där dialog och bokstavsinlärning stod i centrum. Avslutningsvis gjordes en efterintervju. En analys av för- och efterintervjuerna visade att undervisningssekvensen påverkat elevernas bokstavskunskap.

Nyckelord: autentiska situationer, bokstavsinlärning, dialogisk undervisning, elever, fonem, intervjuer, sinnen, svenska, undervisningssekvens, utomhuspedagogik
 

2010-12-22 12:04:00