Därför behövs grönområden på förskolan 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

FORSKNING

Därför behövs grönområden på förskolan

Därför behövs grönområden på förskolan

 Att röra på sig ger förstås bättre hälsa, men att vara utomhus stimulerar också kreativiteten, förbättrar koncentrationen och ger ökad samhörighet med naturen. Dessutom ger träden bra skugga vid framtida värmeböljor. I den här artikeln på forskning.se belyser artikelförfattaren de gröna områdena på förskolegården och de fördelar som de har. I artikeln hänvisas det till bland annat Fredrika Mårtensson, på Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi och Matteo Giusti, forskare i miljövetenskap.

https://www.forskning.se/2019/08/27/darfor-behovs-gronomraden-pa-forskolan/

2019-09-03 16:04:29