Nynäshamns Naturskola i Ryssland april 2017 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

INTERNATIONELLT

Nynäshamns Naturskola i Ryssland april 2017

Nynäshamns Naturskola i Ryssland april 2017

Foto: Dmitry Revnivtsev

Nynäshamns Naturskola lär in ute i Ryssland

I början av 90-talet fick Marilyn Barden kontakt med Nynäshamns Naturskola. Marilyn var då som nu en eldsjäl i arbetet med att upprätthålla fredliga förbindelser mellan Sverige och Ryssland. Hon var med och startade en miljöorganisation i St Petersburg som heter Neva River Clearwater. Organisationens mål var att göra floden Neva, som rinner från Ladoga och genom St Petersburg ut i Finska viken, fri från smutsiga utsläpp från bland annat avloppssystemen. Mats Wejdmark samarbetade med denna organisation tidigt i Naturskolans historia och var bland annat med och skickade över gammalt skolmaterial till den ryska naturskola som startades i miljöorganisationens namn.

Under årens lopp har kontakten mellan Nynäshamns Naturskola och Marilyn Barden fortsatt och med några års mellanrum har det dykt upp ryska studiebesök på udden i Ösmo. När Marilyn läste boken Att lära in ute året runt, som Nynäshamns Naturskola skrivit och delat ut till alla lärare i Nynäshamns kommun, kände hon att det var en bok som lärarna i St Petersburg också skulle behöva ha. Hon ville göra en sista insats för lärarna i Ryssland och frågade de mest aktiva utomhuspedagogerna vad de önskade sig. De se alla att de ville få Att lära in ute året runt översatt till ryska.

Med denna önskan i ryggen lyckades Marilyn, med sitt fantastiska nätverk, få tag på en kvinna i Sverige som kunde översätta boken. 2014 blev översättningen klar och förlaget Outdoor Teaching, som ger ut boken i Sverige, formgav den helt gratis för den goda sakens skull. Marilyns tanke med boken var ju att ge den till lärarna i St Petersburg som en gåva och låta det bli ett avslut på ett fantastiskt arbete som hon genomfört under 25 år. Därför genomförde hon en insamlingskampanj för att finansiera tryckningen av boken. Så samma år kunde boken tryckas och januari 2015 kom en grupp lärare från St Petersburg till Nynäshamns Naturskola på kurs i 2,5 dagar där de fick göra aktiviteter som beskrivs i boken. Samma år kom också en grupp från Viborg, med både skolförvaltningschef och andra utbildningschefer för att lära sig mer om hur en naturskoleverksamhet fungerar.

2016 kom sedan frågan om Nynäshamns Naturskola kunde åka över till St Petersburg och Viborg för att hålla workshops i utomhusbaserat lärande och sprida boken bland lärarna. Från början var det tänkt att böckerna skulle skickas direkt från tryckeriet i Estland till Ryssland men av olika anledningar hamnade boklagret med 2000 böcker hemma hos Marilyn på Värmdö.

Påskdagen 2017 reste Mats och Robert på Nynäshamns Naturskola tillsammans med Marilyn och tre personer till från hennes nätverk till St Petersburg. Marilyn, nu 76 år, organiserade och beskostade resan med hjälp av pengarna från insamlingskampanjen. I bagaget låg 320 böcker som vägde 240 kg, så med nöd och näppe kom de på och av båten. Bilen som skulle hämta böckerna vid båten i Helsingfors kom aldrig varpå de 16 lådorna fick tas på tåget. Väl framme i St Petersburg blev hela följet kvar på tåget eftersom tulltjänstekvinnorna ville veta mer om dessa lådor. Marilyn och en rysk vän, som mötte upp vid stationen, försökte övertyga tullpersonalen om att böckerna var en gåva till de ryska lärarna och inte skulle säljas. De var mycket skeptiska men till slut tog de upp 10 böcker ur en kartong. De tittade på bilden på författarna på baksidan och sedan på Mats och Robert, räckte fram två böcker och bad dem sedan signera böckerna.

Under veckan besöktes flera skolor i St Petersburg. Marilyn hade tillsammans med sina kontakter organiserat ett späckat program med skolkonferenser där lärarna själva fick berätta och visa hur de arbetade och Nynäshamns Naturskola höll i workshops utomhus. Mottagandet var varmt och lärarna var intresserade och mycket tacksamma över de böcker de fick. Ett problem som lärarna har är att det är svårt att lämna skolgården med eleverna. Det krävs så många olika papper och tillstånd att lärarna blir kvar på skolan och skolgården.

På en kombinerad förskola och skola och ett högstadium fick barn och elever visa hur de arbetar utomhus på skolgården. En förskolegrupp hade Mulle-verksamhet på ryskt vis där de bland annat fick bygga en igelkott av snö. En klass i åk 3 gjorde den klassiska 36-leken utomhus, men interaktionen med utemiljön var begränsad i de uppdrag de fick delvis på grund av den torftiga skolgården. Uppdragen fick hängas i de många olika lekställningar som är vanliga i St Petersburg. Elever i en mellanstadieklass arbetade med träd och redogjorde för de olika träden på skolgården som de beskrivit med hjälp av alla sinnen. Högstadieeleverna hade matematik utomhus där den ena gruppen försökte uppskatta träds höjd på olika sätt med hjälp av en triangulär linjal, spegel, pinne och måttband. Den andra gruppen letade efter en skatt genom att följa relativt svåra matematiska instruktioner som ledde dem framåt på skolgården och slutligen till en liten låda med godis som gömts i ett träd. Många av dessa aktiviteter har de gjort med inspiration från ett extra tjockt nummer av Naturskoleföreningens medlemstidning Bladet som hade matematik som tema 2004 och som översattes till ryska.

Den sista dagen besöktes Viborgs Naturskola. Verksamheten är förlagd på en halvö alldeles i närheten av tågstationen och har kommit igång efter det besök som gjorde på Nynäshamns Naturskola 2015. Redan innan fanns där en biologisk verksamhet som detta år firar 60-årsjubileum. Verksamheten har varit inriktad på odling och plantering av träd. På halvön som är tillgänglig för allmänheten är ett område avgränsat för naturskolans verksamhet. De har pedagogisk verksamhet utomhus och intill huvudbyggnaden också finns ett växthus och ett minizoo som används i verksamheten. Djuren används för olika studier men också som terapi för barn med autism.

Erfarenheten från denna vecka är att intresse för nya metoder finns hos lärarna i de skolor som besökts. Samtidigt är lärarna fast i en traditionell förmedlingspedagogik där läraren står i centrum och berättar och visar. Det utomhusbaserade lärandet handlar ju om att eleverna själva ska uppleva, ställa egna frågor, ställa hypoteser, undersöka, observera, reflektera, analysera resultat och dra slutsatser.

Här har naturskolan en viktig funktion att fylla som inspiratör till att utveckla ett arbetssätt där upplevelse och praktik går hand i hand med den teoretiska inomhuspedagogiken både i Ryssland och i Sverige.

Artikeln i Nynäshamnsposten: 

http://www.nynashamnsposten.se/slakt-o-vanner/nynashamns-naturskola-lar-in-ute-i-ryssland 

2017-05-31 09:16:49