Naturskolan på export till Japan 2010 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

INTERNATIONELLT

Naturskolan på export till Japan 2010

Naturskolan på export till Japan 2010

Naturskolan på export till Japan

Skolan i Japan vill införa samma utomhuspedagogik som Naturskolan i Nynäshamn. På lördag åker skolans personal till Japan för att bland annat lära ut hur matematik utomhus går till.

”” Naturskolan har gjort sin verksamhet och utomhuspedagogik känd runt om i Sverige. Det är fantastiskt roligt att pedagogiken nu även uppmärksammas utanför landets gränser, säger Anna Ljungdell (S), kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamn.

Stort intresse för utomhuspedagogiken
Intresset för Naturskolans utomhuspedagogik är stort i Japan. Representanter från bland annat skolor och universitet har redan besökt skolan i Nynäshamn. Nu åker personalen till Japan för att hålla workshops och föreläsningar om hur lektioner utomhus går till, bland annat utematematik.

”” Naturskolan bidrar till att utveckla skolans undervisningsmetoder. Vi strävar efter att bli Sveriges bästa skolkommun och Naturskolan är en viktig del i det arbetet, säger Anna Ljungdell.

Naturskolans bok på japanska
Väl i Japan planerar personalen även ett besök på landets motsvarighet till Utbildningsdepartementet.

”” Många skolor i Japan är angelägna om att börja jobba utomhus och det finns ett stort intresse för vår pedagogik. Sen hoppas vi även att vårt besök i landet ska leda till att vår bok "Leka och lära matematik ute" kommer att översättas till japanska, säger Mats Wejdmark, lärare på Naturskolan i Nynäshamn.

Kommunala Naturskolan i Nynäshamn har funnits i 22 år. Alla barn och elever mellan tre och sexton år besöker kontinuerligt Naturskolan som är ett komplement till den ordinarie grund- och förskolan. Naturskolan i Nynäshamn har tillsammans med andra naturskolor i Sverige skrivit en serie böcker, bland andra "Leka och lära matematik ute" och "Att lära in matematik ute på grundskolan".
 

2010-03-19 08:43:21