Att lära in ute - översättningar av böckerna 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

INTERNATIONELLT

Att lära in ute - översättningar av böckerna

Att lära in ute - översättningar av böckerna

Det finns intresse utomlands för den svenska utomhuspedagogiken, framförallt inom förskolorna. Flera översättningar är redan gjorda och flera är på gång. Att lära in matematik ute har översatts till lettiska och delar av den finns på finska, estniska och ryska. Även Att lära in engelska ute finns på lettiska. Leka och lära matematik ute finns översatt till engelska och den kan köpas på Outdoor Teachings hemsida. Den påbörjade översättning till japanska ligger tills vidare på is efter jordbävningen i Japan 2011. Att lära in ute året runt ligger nu hos en översättare som skriver om den på ryska. Marilyn Barden, som arbetat ideellt i många år med olika freds- och miljöprojekt i Ryssland har köpt hela upplagan på 2000 böcker med hjälp av insamlade pengar och ska skänka böckerna till skolor i St Petersburg. Under 2013 kommer en bok på engelska att produceras där utdrag ur de olika böckerna kommer att finnas med som ett svenskt utomhuspedagogiskt smörgåsbord.

    

2013-06-19 08:51:58