Utemiljöns plats i lärarutbildningen 


SENASTE DOKUMENT


KURSER

Utemiljöns plats i lärarutbildningen

Falun 16-17 november 2009
 
Hur kan lärarutbildningen möta det växande intresset för utomhuspedagogik? Vilka erfarenheter av utomhusbaserat lärande finns det vid svenska lärosäten? Var hittar man utomhuspedagogiken i den nya lärarutbildningen?
 

2009-08-12 14:03:18