Leka och lära matematik ute förskola och förskoleklass 


SENASTE DOKUMENT


KURSER

Leka och lära matematik ute förskola och förskoleklass


Nynäshamns Naturskola har arbetat med utomhusbaserat lärande sedan 1988. Genom åren har ett stort antal kurser för både skola och förskola genomförts i huvudsak utomhus. Denna kursdag innehåller lekar, övningar och aktiviteter som stimulerar barns mattespråk, kommunikation och nyfikenhet på matematik.

Leka och lära matematik ute, 3 tim utomhus

Detta kurstillfälle är förlagt utomhus vid er förskola eller skola alternativt vid Nynäshamns Naturskola. Kursen innehåller praktiska aktiviteter utomhus med utgångspunkt från boken Leka och lära matematik ute. Ni kommer att få vara med om aktiviteter där språket är i fokus och där ekorrens svans har viss betydelse. Ni kommer att inse att det inte är helt självklart vilket som är störst av ett grässtrå och en sten. Aktiviteterna kommer från boken Leka och lära matematik ute som Nynäshamns Naturskola skrivit tillsammans med Uppsala och Falu Naturskola.

 
För offert, frågor och önskemål
 
Ring eller maila mats.wejdmark@nynashamns.se  tel 08 520 737 09
 
Kurslitteratur

Boken Leka och lära matematik ute kommer att kunna köpas till ett förmånligt pris i samband med kursen. Boken riktar sig till förskola, men också förskoleklass. I boken finns hänvisningar till Lpfö 98. Boken är på 88 sidor och innehåller ca100 aktiviteter och 30 sidor aktivitetskort.

 Nynäshamns Naturskola erbjuder även andra kurser utifrån böckerna i Att lära in ute-serien.

 
 
 
 

2009-04-09 13:24:56