Vett och etikett på toalett 2020 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

PROJEKT / KAMPANJ

Vett och etikett på toalett 2020

Vett och etikett på toalett 2020

Syfte

Kampanjen ”Vett och Etikett på Toalett” skall, genom att sprida kunskap om vad som får spolas ner i avloppet, bidra till att förbättra slamkvaliteten och minska utsläppen av näringsämnen och miljöfarliga ämnen till sjöar och hav. Med förbättrad kvalitet på slammet kan näringsämnet fosfor, som är en begränsad naturresurs, återföras till jordbruket. Miljöfarliga ämnen kan vara skadliga för växter och djur men också för oss människor. Dessa ämnen kan också störa reningsprocessen i reningsverken vilket leder till större utsläpp av näringsämnen. Alla som medverkar i kampanjen bidrar till att skapa ett kretslopp av näringsämnen. 

VA-avdelningen (tel 520 68000) har tagit initiativet till kampanjen och den drivs i samarbete med Nynäshamns Naturskola (tel 520 73565).

Ladda ner handledningen till kampanjen Vett och etikett på toalett för förskola och årskurs F till 9.

 framsida_handl_vettoetikett_2020_10cm.jpg

2020-08-31 08:16:23