Skolverkets webbkurs i utomhusdidaktik 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

LÄROMEDEL

Skolverkets webbkurs i utomhusdidaktik

Skolverkets webbkurs i utomhusdidaktik

_____________________________________________________________________________

Under våren 2018 fick Stockholms universitet (Matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik) uppdraget att utforma en webbutbildning för lärare i förskoleklass och fritidshem. De kontaktade då Nynäshamns Naturskola för att se om vi kunde ansvara för en del av utbildningen som har med utemiljöer, lärande, rörelse och hälsa att göra.

Det resulterade i att Nynäshamns Naturskola skrev en artikel under rubriken Närmiljö som hälsosam lärmiljö, medverkade vid organisering och inspelningen av en 5 minuter lång film på Vanstaskolan under rubriken Lärmiljön – platsens betydelse och bidrog med ett läromedel med rubriken Ekologiska utelekar.

Dessa insatser finns nu med som en del i den ca 20 timmar långa webbutbildning som lanseras nationellt av Skolverket genom deras hemsida från och med 25 mars 2019.

 Genom att gå in på länken https://www.skolverket.se/skolutveckling/kompetensutveckling/utomhusdidaktik---webbkurs går det att skapa konto och logga in för att ta del av utbildningen. Nynäshamns Naturskolas bidrag finns under del 2 där en film och en artikel finns. Under del 4 finns Nynäshamns Naturskolas häfte om utomhuslekar.

2019-04-01 11:27:16