Matematik, samarbete och problemlösning för åk 4 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

KLASSBESÖK

Matematik, samarbete och problemlösning för åk 4

Angående lunch på Naturskolan

Alla lärare som ska ha en naturskoledag med sin klass behöver ordna med lunch till eleverna från sin egen skolas kök. Val av lunch görs genom Kostenhetens vanliga beställningslistor som används vid studiebesök och utflykter. En beställning ska göras senast 14 dagar innan besöket på Naturskolan eller Alhagen.

Observera att vi på Naturskolan eller i Alhagen inte har möjlighet att värma mat eller t.ex. att grilla korv.

_____________________________________________________________

Huvudsyftet med dagen är att skapa situationer där eleverna får möjlighet att samarbeta kring konkreta uppgifter utomhus inom ämnena matematik och idrott och hälsa samtidigt som aktiviteterna blir underlag för diskussioner kring skolans värdegrund. Att göra det i åk 4 är angeläget eftersom eleverna ibland fått nya klasskamrater samtidigt som de fått ny lärare. Uppgifterna är utformade för lärande med utgångspunkt från skolans värdegrund och uppdrag och det centrala innehållet inom ämnena idrott och hälsa och matematik. Genom att lämna klassrummet och komma till en ny neutral plats som samtidigt är en relativt fri utemiljö gör att eleverna hamnar i ovana situationer. Eftersom de utmanande aktiviteterna genomförs både i helklass och i mindre grupper får de möjlighet att samarbeta med flera olika klasskamrater som de kanske inte brukar arbeta tillsammans med. Förhoppningen är att utmaningarna, platsens frihet och de nya gruppkonstellationerna ska leda till nya tankar om sociala roller, kunskap om sig själva och andra samt ett lustfyllt engagemang med många olika kreativa lösningar. Dagen handlar också om styrkan att vara olika, att ha olika kompetenser, och att ta vara på olikheterna som en resurs i ett gemensamt arbete.

Ladda hem handledningen.   

 

Schema 

09.00 Samling på Naturskolan

Introduktion

Aktiviteter ute

09.30 Fika (eleverna tar med frukt, gärna varm dryck)

10.00 Aktiviteter ute

11.30 Lunch inne

12.15 Aktiviteter ute

13.15 Utvärdering och avslut

13.30 Gå från Naturskolan

 
 

 

2023-05-11 14:03:07