SENASTE DOKUMENTLÄROMEDEL


Leka och lära naturvetenskap och teknik ute
Vår förhoppning är att denna bok ska inspirera pedagoger att vara nyfikna på vardagsfenomen, våga fånga ögonblicken och utmana sig själva när det gäller naturvetenskap och teknik tillsammans med barnen i förskola och förskoleklass. I boken presenteras ca 150 aktiviteter där både barn och pedagoger utmanas i olika utsträckning. Många aktiviteter är vardagsnära, fångade i ögonblicket. Andra aktiviteter är iscensatta, skapade, lärsituationer. De flesta aktiviteterna är möjliga att utföra på andra sätt än som de beskrivs här; det är barnen, pedagogerna, situationen, den samlade erfarenheten och platsen som avgör hur aktiviteterna utförs i slutänden.


Leka och lära matematik ute
Nynäshamns Naturskola har tillsammans med Falu och Uppsala Naturskola skrivit denna bok. Den ingår som kurslitteratur om man går kursen "att lära in matematik utomhus". Vi kan komma till er skola och ge en eftermiddagskurs för alla intresserade. Vi kan anpassa kurstillfället efter era önskemål, Matematik är mycket mer än siffror och tal på papper. Med förskolebarnen passar det utmärkt att arbeta med språket, grundkäggande begrepp, sortering och mönster - ute och i lekform. Boken


Att lära in ute - övningar i bakfickan
Denna bok innehåller 100 övningar och lekar som inte kräver något material. De passar ute i naturen, eller på väg dit eller hem. Fokus är på elever från F-9, men många övningar passar också yngre barn och andra grupper. Om ni har ett antal övningar och lekar i bakfickan är det lätt att vara flexibel. Bokens övningar kan tas fram när gruppen hittar något spännande, när de behöver få upp värmen eller för att göra något roligt och meningsfullt medan ni förflyttar er eller väntar på bussen.


Att lära in engelska ute
Kursdag med språket i centrum där många övningar handlar om samarbete och kommunikation. Kurslitteratur; Att lära in engelska ute.140 kr inkl moms. Målgrupp år 3-9. Vill du läsa mer klicka på knappen kurser.Vi lever iett land som erbjuder fantastiska möjligheter att vistas utomhus inte bara på fritiden utan också under skoltid. Många språklärare är nyfikna och intresserade av att använda uterummet som ett klassrum men har hindrats av osäkerhet om hur det ska gå till och vad man kan göra utomhus i språkundervisningen. Att lära in engleska ute ger tips och övningar som kan användas i skolan alla årskurser och


Att lära in matematik ute på grundskolan
Nynäshamns Naturskola har tillsammans med Falu och Uppsala Naturskola skrivit denna bok. Den ingår som kurslitteratur om man går kursen "att lära in matematik utomhus". Vi kan komma till er skola och ge en eftermiddagskurs för alla intresserade. Vi kan anpassa kurstillfället efter era önskemål, Denna bok handlar om matematik utomhus - i verkligheten. När matematiken möter verkligheten kan flera olika skolämnen integreras. Boken ger många konkreta exempel på hur man kan komplettera sin vanliga undervisning med att gå ut och göra matematik med hela kroppen...


Att lära in ute året runt
Boken Att lära in ute året runt beskriver hur man kan arbeta utomhus med barn och elever under alla årstider. Den är indelad i olika teman med fokus på naturkunskap men med kopplingar till andra ämnen och förslag på aktiviteter inom dessa. Boken riktar sig till årskurs F-9 och kopplingarna till kursplanernas mål finns med i varje kapitel.


Naturen som klassrum
Läromedlet Naturen som klassrum består av ett antal utomhuspedagogiska aktiviteter som ska ses som exempel på vad man som pedagog kan göra med sina elever utomhus för att stärka och utveckla lärandet inom olika ämnen. Aktiviteterna har genomförts med elever på många naturskolor runt om i landet och de flesta har presenterats i bokserien Att lära in ute. I samband med projekten Skogen som klassrum och Mer friluftsliv i skolan har pedagoger på en mängd olika skolor i Sverige fått prova på och reflektera över dessa aktiviteter. Skogen som klassrum är en utbildning som genomförts i samarbete mellan


Kretsloppsburken
Kretsloppsburken, det slutna systemet, är ett bra sätt att väcka intresse och frågor kring vattnets, syrets och koldioxidens kretslopp. I burken finns nedbrytningens och fotosyntesens mysterier. Klicka på länken så kommer du till Kristianstads Naturskolas hemsida. Där beskrivs de pedagogiska möjligheterna kring kretsloppsburken. Länk till krestloppsburken.


Att lära in svenska ute - grundskola
Nynäshamns Naturskola har tillsamamns med fem andra naturskolepedagoger skrivit boken Att lära in svenska ute. Boken beskriver över 100 olika övningar med utgångspunkt från kursplanens mål inom ämnet svenska. Med 70 sidor kopieringsunderlag blir det lätt för lärarna att komma ut med sina grupper.


Hands on Science
Hands-On Science är ett läromedelsföretag som inriktat sig på spännande naturkunskap. Här finns olika pedagogiska hjälpmedel som på ett roligt sätt kan locka elever och barn att intressera sig för NO-ämnena.


Odling av småkryp
Att ha naturen inomhus är ett sätt att komma småkryp in på livet. Att odla småkryp ger kunskap om vad djur behöver för att leva och i förlängningen kan det öka förståelsen för ekologiska sammanhangMed ansvar för djur ökar också den empatiska förmågan hos barn och elever. "Odling och uppfödning av smådjur i terrarium" är ett häfte om hur man kan odla olika djur.


kamratövningar och utematte
Här nedan kan du hämta hem ett häfte med kamratövningar inriktade på utematte. Övningarna bygger på de som finns i boken:


Mata våra stannfåglar
Våra fröätande fåglar behöver hjälp med mat under vintern eftersom det moderna jordbruket effektivt bekämpat de ettåriga fröväxterna (ogräsen) som förr utgjorde naturlig föda för fåglarna. Klicka på häftet nedan så får du ett material som beskriver hur man kan arbeta ämnesöverskridande med att mata vinterfåglar.


Draken Gilbert kemiska experiment
Här finns arbetsblad till "trolleri och magi, allt är kemi". Draken Gilbert ger oss tio olika kemiska experiment


Ekologiska utelekar 2011
Syftet med detta häfte är att sprida lekar med pedagogisk inriktning mot natur- och miljökunskap där hela kroppen och alla sinnen används utomhus.
Varför ska vi leka ute?


Vett och etikellt på toalett 2011
Under v 12 och 13 kommer kampanjen Vett och Etikett på Toalett att genomföras. Detta görs på initiativ av VA-avdelningen i samarbete med Nynäshamns Naturskola. Det är åtta år sedan kampanjen genomfördes senast och det är dags för barn, elever och övriga invånare i Nynäshamns kommun att få en påminnelse om vad man egentligen får spola ner i toaletten där hemma och på jobbet.


Games for Nature
Detta lilla häfte är mycket trevligt upplagt med mycket bilder och enkla texter. Övningarna passar bra när man har en stund över vid bussen eller vid en utomhuspedagogisk lektion ute. Häftet är på engelska men bra skrivet och lätt att förstå övningen.


En handbok i utfomning av utemiljöer
Handboken fokuserar sig på förskolors utemiljö. MEN det finns så många ideer och bilder som enkelt kan anpassas på en skolgård. Pedagoger borde få större möjligheter till att väcka barns förundran över naturen på gården och inte vara beroende av tidskrävande och kostsamma utflykter. Förskolebarnens utemiljöer skulle kunna erbjuda dem fler sinnesintryck i form av rumsligheter, material och växter. En medveten och kunskapsbaserad planering, med barns behov i första rum, skulle leda till mer stimulerande, lärorika och välanvända förskolegårdar. En sådan planering skulle även bidra till att förbättra barns psykosociala och fysiska hälsa, såväl långsiktigt som kortsiktigt. Jag anser att alla som gestaltar barns utemiljöer ska se det som en skyldighet att ta reda på vad i utemiljön som lockar barn till rörelse, utveckling och lek.


Djurens sätt att röra sig 2011
Detta häfte är ett av de läromedel som producerats inom ramen för EU-projektet COBWEB (nätverket för miljökommunikation runt Östersjön) som pågick 2008-2011. Häftet är producerat av Naturhistoriska museet i Tartu i Estland som är en av de sju partners som deltagit.


Äventyrspedagogik
Nynäshamns Naturskola engagerade Mårten Tufvesson, fritidspedagog på Viaskolan i Nynäshamn, till att dokumentera sitt arbete med äventyrspedagogik. Vi ser äventyrspedagogiken som ett sätt att lära in ute på. Det vill säga ytterligare ett sätt att använda utemiljön som lärmiljö i arbetet med det centrala innehållet i läroplanen. Med utgångspunkt från läroplanen kan vi skapa tillfällen där eleverna får lära med flera sinnen, använda teoretiska kunskaper i nya situationer, uppleva naturen och använda hela kroppen.


Vattenresurser
Vattenresursen och dess användning kommer att få en betydligt viktigare del av framtidens undervisning till följd av klimatfrågan. Med det här häftet vill Nynäshamns Naturskola ge inspiration med upplevelser, upptäckter och förståelse för betydelsen av vattenresursen. Framförallt läggs tonvikten i häftet på ett handlingsperspektiv, vilket innebär att undervisningen utmynnar i konkreta praktiska genomföranden.


Lärande om snäckor och musslor
I detta läromedel finns en inledande Power-Point-presentation som heter "Blötdjurens roll i naturen" visar på mångfalden av arten blödjur, deras ålder och samband till andra levande organismer och också deras roll i naturen. Sen finns ett 75 sidigt häfte " Lärande om snäckor och musslor" med massor av observationer och experiment samt lekar.


Att lära in ute - en serie metodböcker
Någon gång 2003 började tankarna kretsa kring hur utomhuspedagogiken skulle kunna få en högre status och uppmärksamhet och hur naturskolornas långa erfarenhet av att lära in ute i olika ämnen skulle kunna tas tillvara. Diskussionerna cirkulerad kring att göra temanummer av Bladet kring varje enskilt skolämne och att det var mycket viktigt att aktiviteterna hade koppling till dåvarande läroplanen Lpo 94. Vi insåg ganska snart att det var mer rimligt att börja med de så kallade kärnämnena; matematik, engelska och svenska. Det resulterade i ett temanummer av Bladet 2004 om matematik och året efter bearbetades materialet och första boken i Att lära in ute-serien, Att lära in matematik ute släpptes 2005.