Upp och hoppa Sverige 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

PROJEKT / KAMPANJ

Upp och hoppa Sverige
Nynäshamns Naturskola utmanar alla elever i Nynäshamns kommun
Naturskolan

Upp och hoppa Sverige

Nynäshamns Naturskola utmanar alla elever i Nynäshamns kommun

Nynäshamns Naturskola har arbetat med utomhusbaserat lärande sedan 1988. I den pedagogiska verksamheten utomhus kommer den fysiska aktiviteten in naturligt. Vi är en resurs inom Barn-och utbildningsförvaltningen i Nynäshamns kommun.

Nynäshamns Naturskola vill att fler barn och unga ska inspireras till mer rörelse i vardagen, för hälsans och lärandets skull. Därför stödjer vi Generation Peps manifestationsdag #uppochhoppa2020 där vi vill sprida en pepidemi av rörelseglädje över hela Sverige.

Räven Räv och Carl von Linné, som alla elever i årskurs 1 och 2 träffar på Naturskolan, klarar 48 jumping jacks på 31 sekunder. 

Hur många klarar du?

#pepidemin

Se vår utmaning som film här. Den är 31 sekunder.

HD kvalitet

Mobilkvalitet

Kvalitet 480 p

Mer information om kampanjen

Läs nyhetsbrev från Generation Pep

 

Vi utmanar också alla naturskolor i Sverige. Se film.

Kvalitet 480 p

2020-01-10 10:42:53