Österbyskogen 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

NATUR- OCH KULTURAKTIVITETER

Österbyskogen

Österbyskogen
Naturreservatet Österby ligger i den nordöstra delen av Nynäshamns kommun, cirka 10 kilometer sydväst om Västerhaninge, söder om den gamla landsvägen mellan Stockholm och Sorunda, alldeles norr om Transjön.

Österby omfattar cirka 132 hektar land med i huvudsak barrskog. Det finns dock inslag av gammal asp, ädla lövträd som alm, ek, lind och lönn samt lövsumpskog med klibbal och björk. Detta gör att Österby lämpar sig som utflyktsmål för den som vill botanisera bland många olika skogstyper och trädarter inom ett begränsat område. Bland buskarna kan man hitta hassel, nypon, en, try, olvon och måbär.

Så kom och utforska Österby som enligt kartor från 1733 visar att det som idag är skog var skog även då.
 
Fler upplevelser hittar du på nynashamn.se/uppleva

2021-08-16 14:04:43