SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se


UPPTÄCK ER NÄRMILJÖUpptäck er närmiljö i september - oktober Upptäck er närmiljö i september - oktober
I september är det somrig höst och frukttid, i oktober fuktigt, svampigt och färgsprakande. Tid för artkunskap, matematik och skapande. Vilka träd tappar bladen först? Gör ett matematiskt konstverk Baldbingo i september och oktober Om ni göra fenolgistudier: www.naturenskalender.se/vaxtkalender.php Utmaning: Vilken skola har störst mångfald av träd på sin skolgård.


Upptäck er närmiljö i juni -augusti
Naturskolan Upptäck er närmiljö i juni -augusti
I Juni och Augsti är det sommar och blomstertid. Tid för artkunskap och poesi. Ur innehållet: 7 växtarter under kudden. Dikta ute Sälgen Utmaningen, vilken skola har flest växter på sin skolgård


Upptäck er närmiljö i maj
Naturskolan Upptäck er närmiljö i maj
Maj är en bra månad för utomhusaktiviteter, särskilt för elever som är ovana att vistas utomhus under den kalla årstiden. Ur innehållet: Den 17 maj infaller Outdoor Classroom Day Utmaning:Vilken skola hade flest elever ute under Outdoor Classroom Day Vilken skola hade flest elever ute under 17 maj. Skicka ett mail till Naturskolan och berätta hur många elever som var ute, under hur lång tid och vad de gjorde. Vinnaren får ett pris som har med utomhuspedagogik att göra. En ”Activity Guide” finns på ISGA:s hemsida. Det är ett samarbete mellan 73 organisationer från 27 länder runt jorden. Ladda hem guiden gratis Att vistas utomhus …är den enskilt viktigaste faktorn för att barn ska röra sig mer under en dag Att lära in ute. Erfarna naturskolelärare har tillsammans skrivit en rad olika böcker inom serien Att lära in ute.


Upptäck er närmiljö i april Upptäck er närmiljö i april
I april laddar hela naturen för den stora gröna explosionen i maj och fåglarna som varit i sydligare länder börjar komma tillbaka. Ur innehållet: Sälgen Minnesmästaren Fågelbingo i april Pica pica Fotoutmaning Utmaning i biologisk mångfald


Upptäck er närmiljö i mars Upptäck er närmiljö i mars
Mars brukar räknas som den första vårmånaden, men den är oftast en vintermånad i norra Sverige. Hur mars blev vet vi först i april. Ur innehållet: Knoppar Knoppbingo Utmaning i biologisk mångfald Gör en trädkarta av skolgården Fotoutmaning


Upptäck er närmiljö i februari
Naturskolan Upptäck er närmiljö i februari
Februari kan vara olika från år till år. Det kan vara vinter med mycket snö, men det kan också vara ganska höstlikt. Här kommer några tips på vad ni kan göra. Ur inehållet: Vinterståndare Spårbingo i februrari Göra upp en eld Försök med snö på skogården. Fotoutmaning. Alla i klassen utmanas att ta ett fotografi som beskriver denna månad