www.nynashamnsnaturskola.se


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

BÖCKER

Övningar i bakfickan

Övningar i bakfickan

Denna bok innehåller 100 övningar och lekar som inte kräver något material. De passar ute i naturen, eller på väg dit eller hem. Fokus är på elever från F-9, men många övningar passar också yngre barn och andra grupper.
Om ni har ett antal övningar och lekar i bakfickan är det lätt att vara flexibel. Bokens övningar kan tas fram när gruppen hittar något spännande, när de behöver få upp värmen eller för att göra något roligt och meningsfullt medan ni förflyttar er eller väntar på bussen.

Som utomhuspedagog är det bra att kunna vara flexibel och ha möjlighet att anpassa dagen till gruppen, vädret och det ni tillsammans finner ute. Det är lättare att vara flexibel med ett antal övningar i bakfickan, övningar som kan göras utan material och tas fram när gruppen behöver få upp värmen, för att undersöka något spännande ni hittat, göra något roligt medan ni förflyttar er eller få en mysig stund medan ni väntar på bussen. Övningar i bakfickan gör det lättare att vara en god utomhuspedagog.

Många av övningarna i denna bok är gamla naturskolefavoriter, andra är nya, några är hämtade från böckerna i serien Att lära in ute. I denna version är övningarna kortfattat beskrivna. Vill ni läsa mer om övningen och få fler övningar, rekommenderar vi respektive bok.

Stort tack till alla naturskolekollegor som är upphovet till många av dessa övningar. Några vet vi var de kommer ifrån, de flesta inte. De har levt sitt eget liv, ändrats genom åren, och blivit en del av många lyckade utedagar.

I såväl Lgr 11 som Lpfö 98 betonas att skapande och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Redan Platon skrev om hur människor lär sig bättre och enklare i lustfyllda och lekfulla situationer. Lek- och lustfyllda övningar ute i sitt sammanhang skapar motivation och gör att eleverna kommer ihåg bra.

Till Nynäshamns naturskolas kurser

Köpa boken på Outdoor Teaching