www.nynashamnsnaturskola.se


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

BÖCKER

Att lära in ute året runt

Att lära in ute året runt

Boken ”Att lära in ute året runt” beskriver hur man kan arbeta utomhus med barn och elever under alla årstider. Den är indelad i olika teman med fokus på naturkunskap men med kopplingar till andra ämnen och förslag på aktiviteter inom dessa. Boken riktar sig till årskurs F-9 och kopplingarna till kursplanernas mål finns med i varje kapitel. I boken beskrivs konkret hur en dag ute kan organiseras med både förarbete och efterarbete. Till varje kapitel hör en stor mängd olika uteaktiviteter som beskrivs med förklarande fotografier. Flera faktaavsnitt hjälper läraren att få information om t.ex. djurs och växters olika strategier att överleva vintern och om de olika grupperna av insekter och spindlar som finns i Sverige.

Författare:  Robert Lättman-Masch och Mats Wejdmark
ISBN 978-91-977036-2-8
ca 220 sidor, häftad
Format: ca 300*240 mm

Släppt: januari 2008

 

Till Nynäshamns Naturskolas kurser

 

Se filmen om boken

Köpa boken på Outdoor Teaching