SENASTE DOKUMENTPROJEKT / KAMPANJFriluftsliv på svenska
Naturskoleföreningen är en av föreningarna som uppmärksamma Friluftslivets år genomför under våren ett projekt, Friluftsliv på svenska. Projektet riktar sig till SFI-lärare och deras elever. Naturskolor på cirka tio platser i Sverige fortbildar under våren SFI-lärare i att flytta ut språkundervisning utomhus.


Friluftslivets år 2021
Naturskolan vill uppmärksamma att det är friluftslivets år i år. Friluftsliv behöver inte vara svårt och behöver inte vara dyrt. Begreppet friluftsliv har nu breddats och gäller det mesta som görs utomhus som t.ex. att gå en promenad med hunden.


Sommarlovstips
Det finns mycket att göra under sommarlovet, men ibland kan det vara svårt att komma på något. Här kommer ett par tips.


Skräpplockardagarna 2021
Skräpplockardagarna, v 17, 2021 Nynäshamns Naturskola samordnar i år skräpplockarveckan (v 17) i Nynäshamns kommun i samarbete med Stadsmiljöavdelningen och VA och renhållning. Nynäshamns kommun är formellt anmäld som deltagande kommun i år. Men sedan måste varje skola och förskola anmäla sig separat till Naturskolan och till Håll Sverige Rent.


Räven Räv drabbas av insikt november 2020
Nynäshamns Naturskola informerar alla elever i Nynäshamns kommun. Nynäshamns Naturskola vill att fler barn och unga ska inspireras till mer rörelse i vardagen, för hälsans och lärandets skull. Det ligger helt i linje med mål nr 3 och nr 4 av de globala målen. Därför stödjer vi också till exempel Generation Pep.


Räven Räv och Carl von Linné utmanar oktober 2020
Naturskolan
Nynäshamns Naturskola utmanar alla elever i Nynäshamns kommun Nynäshamns Naturskola vill att fler barn och unga ska inspireras till mer rörelse i vardagen, för hälsans och lärandets skull. Därför stödjer vi till exempel Generation Pep. Hur många varv klarar du att springa runt ett träd på 30 sekunder?


Vett och etikett på toalett 2020
Kampanjen ”Vett och Etikett på Toalett” skall, genom att sprida kunskap om vad som får spolas ner i avloppet, bidra till att förbättra slamkvaliteten och minska utsläppen av näringsämnen och miljöfarliga ämnen till sjöar och hav.


Lärmiljöprojektet 2018 - 2020
Syftet med projektet är att skapa hälsofrämjande lärmiljöer i enlighet med Boverkets allmänna råd (Allmänna råd om friytor 2015). Det ska ske genom att utveckla en arbetsmetod där eleverna, i en arbetsgrupp, är delaktiga tillsammans med lärarna och kanske också föräldrarna. Årliga ekonomiska medel är tänkta att stimulera skolor att utveckla sina lärmiljöer utomhus.


Räven Räv och Carl von Linné utmanar
Naturskolan
Nynäshamns Naturskola utmanar alla elever i Nynäshamns kommun Nynäshamns Naturskola vill att fler barn och unga ska inspireras till mer rörelse i vardagen, för hälsans och lärandets skull. Därför stödjer vi till exempel Generation Pep. Räven Räv och Carl von Linné, som alla elever i årskurs 1 och 2 träffar på Naturskolan, klarar att hoppa över en stock 32 gånger på 30 sekunder. Hur många klarar du?


Upp och hoppa Sverige
Naturskolan
Nynäshamns Naturskola vill att fler barn och unga ska inspireras till mer rörelse i vardagen, för hälsans och lärandets skull. Därför stödjer vi Generation Peps manifestationsdag #uppochhoppa där vi vill sprida en pepidemi av rörelseglädje över hela Sverige


Silver och Fett
Vad tänker du på när du hör ordet silver? Vackra smycken och bestick kanske? Förr användes silverkannor att förvara dryck i för att inte drycken skulle bli dålig. Silvret i kannan dödade nämligen bakterierna som skulle kunna förstöra drycken. Silver är alltså inte bara vackert, det är giftigt för levande organismer också. Idag utnyttjas den giftiga egenskapen hos silver i olika produkter för att döda bakterier. I sportkläder som tröjor, byxor och strumpor tillsätts silver för att den som bär kläderna inte ska lukta illa. När vi svettas frodas nämligen bakterier i de fuktiga kläderna. Det är bakterierna som gör att svetten börjar lukta, svett i sig luktar nämligen inte. Det är ju också därför vi t.ex. har deodorant i armhålorna. Deodoranten innehåller ämnen som dödar bakterierna och dessutom döljer parfym en del av doften.


Projektet Vingar
Vingar var ett samarbetsprojekt mellan Nynäshamns Naturskyddsförening (projektägare), Nynäshamns kommun och Nynäshamns Naturskola. Projektet fick stöd från Leader Uross (Utveckla Roslagen och Stockholms Skärgård) och pågick under 2013 och 2014.


Dokumentation av SPRING projektet 2008-2011
SPRING-projektet var ett kommunalt folkhälsoprojekt som pågick 2008-2011. SPRING är en förkortning för Skugga Pedagogik Rörelse I Natur- och Gårdsmiljö. SPRING betyder förstås också spring i benen och vår på engelska - det våras för en ny syn på våra barns och elevers utemiljöer. Projektledare har varit Nynäshamns Naturskola och en förvaltningsövergripande styrgrupp har fattat beslut om olika åtgärder under projektets gång. Karolinska Institutet har funnits med som samarbetspartner under hela projekttiden och har ansvarat för den vetenskapliga biten av projektet.