Varför utveckla förskolegårdar och skolgårdar? PLANER OCH SKISSER

Ett samarbete mellan:

www.nynashamnsnaturskola.se

www.nynashamn.se

www.naturskola.se

BAKGRUND

Varför utveckla förskolegårdar och skolgårdar?

Patrik Grahn - Ute på dagis 1997                              

Slutsats - en stimulerande utemiljö ger barn med större koncentrationsförmåga, bättre motorik och lägre sjukfrånvaro.

Petter Åkerblom - Trädgård i skolan - skola i trädgården 2003

Slutsats - inomhus fungerar eleverna som kopierare (samlar fakta i böcker). I skolgårdsprojekt är eleven en byggare under en period. I skolträdgården agerar eleverna förvaltare vilket innebär att platsen måste skötas och det arbetet blir aldrig färdigt. Under studiebesök och exkursioner är eleverna turister d.v.s. tillfälliga besökare på ett ställe som någon annan sköter.

Fredrika Mårtensson - Landskapet i leken 2004

Slutsats - En förskolas utemiljö ska vara stor (ju större desto bättre),

Den ska vara kuperad och bevuxen, Vegetation, lekmiljöer och lekinstallationer ska integreras (platsen ska leka med barnet).

Cecilia Boldemann - SCAMPER 2005

Slutsats - Utemiljön är en kraftig faktor för UV-strålning och fysisk aktivitet , d.v.s. en stimulerande gård ger både rörelse och skydd mot solstrålning (40% av all cancer är hudcancer och 85% av all hudcancer orsakas av UV-strålning).

Patrik Grahn - SCAMPER 2005

Slutsats - Utemiljön har en enorm betydelse för barns koncentrationsförmåga och kognitiva förmåga (förmåga att tillämpa sin kunskap).

Karin Engdahl - SCAMPER 2005

Slutsats - Utemiljön har betydelse för längden på leksekvenserna och för hur många konflikter som uppstår (som i sin tur beror på hur koncentrerade barnen är).

2009-12-04 07:48:43Läs mer om BAKGRUND

Tillbaka till  BAKGRUND