Organisation PLANER OCH SKISSER

Ett samarbete mellan:

www.nynashamnsnaturskola.se

www.nynashamn.se

www.naturskola.se

ORGANISATION

Organisation

 
Projektledare: Nynäshamns naturskola
Organisationen består av en projektledare, en styrgrupp och inventeringsgrupper. Stygruppen och projektledarna stämmer av projektet kontinuerligt, diskuterar urval av förskolor/skolor, utformning av insatser samt olika frågor som uppstår under projektets gång, Inventeringsgrupper utför inventeringar och tar fram åtgärdsförslag med hjälp av en lista med kritierier för vad som betecknar en bra utemiljö. Kriterielistan bygger på SCAMPER-studien från 2004.
 
Styrgrupp
Den består av Naturskolan, fastighetsförvaltningen, parkavdelningen, miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen, folkhälsoavdelningen, barn och utbildningsförvaltnignen.
 
Ekonomi
Naturskolans projektledarinsatser och utbildningsinsatser finansieras genom s.k. folhälsopengar.
 
Nyäshamn satsar över 30 miljoner kronor under åren 2006-2008 på att förbättra folkhälan i kommunen. "För ett längre liv och en bättre hälsa - Nynäshamn - en stad för alla åldrar" är devisen för folhälsoarbetet
.
I SPRING foldern får du veta mer om bakgrund, syfte och mål, organisation, SCAMPER, kriterier lista, ekonomi, kontaktpersoner.
 

2008-12-08 11:16:00Läs mer om ORGANISATION

Tillbaka till  ORGANISATION