Förskolebarn guidas i naturlärande 


SENASTE DOKUMENT


NATURVETENSKAP OCH TEKNIK

Förskolebarn guidas i naturlärande

Ett vardagligt naturmöte i förskolans praktik.

I början av mina forskarstudier tillbringade jag några dagar på den förskolan som sagt ja till att medverka i mitt forskningsprojekt. De senaste åre har för mig bestått av matte/no - lärarutbildning och därefter arbete som grundskollärer i de tidiga åren. Den första morgonen kommer jag dit för att hälsa på och bekanta mig med barn och pedagogerna. Ny miljö, nya personer och nya regler. Jag vandra runt på gården, samtalar med pedagoger och barn som vill ställa frågor om mitt projekt, och titar på barnen som leker på olika ställen. Det är då jag möter Johannes 2.5 år, pedagogen och trädgårdssnäckan.

Pedagogerna har precis sagt till alla barn att det är dags att gå in och de flesta plockar in leksaker och cyklar i förrådet. Johannes plockar inte in något, han ligger i stället på knä vid en buske. en av lärarna går fram till honom och säger att det är dags att gå in. Johannes ställer sig då upp och håller fram handen där det ligger en liten trädsgårdssnäcka. "Titta", säger han. Pedagogen säger till honom att lägga tillbaka den i busken eftersom det är dags att gå in, men när Johannes reser på sig och följder med henne mot dörren har han forfarande trädsgårdssnäckan kvar i handen. "Jag vill ta med den in" säger han, samtidigt som han öppnar dragkedjan ill innerfickan på sin täckjacka. Hon svara honom att "den trivs nog inte där, vi kan ordna en glasburk med lite löv istället". De går in tillsammans; Johannes, pedagogen och trädgårdssnäckan.

Situationen ovan beskriver något som säkert känns igen av många. Barns intresser för naturen, pedagogers försiktiga men tydliga guidning mot omsorg om annat liv, utemiljön som är full av naturliga fenomen och processer att upptäcka, men okcså rutiner som gör att aktiviteter måste avbrytas. Det är en situation tagen ur förskolans praktik, men det skulle också mer generellt kunna betraktas som en vardaglig levnadssisuation i Norden. Vårt nordiska intresse för naturen, vår drivkraft att värna om djuren, våra stora möjligheter att uppleva och njuta av fri tid utomhus, men också krav från fasta rutiner och måsten i tillvaron. Utifrån denna händelse väcks frågor som handlar om vad naturorienterad utbildning i dagens svenska förskola kan innebära. Vad betyder det att som förskolebarn lära om natur, på vilka sätt bidrar pedagoger och hur medverkar förskolan med sina värden och traditioner i dessa processer?. Jag tar med mig dessa centrala frågor i den forsatta argumenteringen för avhandlingsprojektets relevans. Frågor som bidrar till en möjlighet att kritiskst granska naturorienterad utbildning i dagens förskola i Sverige.

 Läs hela avhandleningen 

2014-05-09 08:53:37