Dokumentation, dagordningar och PP-filer 


SENASTE DOKUMENT


NATURVETENSKAP OCH TEKNIK

Dokumentation, dagordningar och PP-filer

Mall för dokumentation efter inspiratonsträffarna 2012-2016.

Syfte med dokumentationen är att visa vad har hänt sedan första inspirationsträffen och sprida goda exempel till andra förskolor inom Nynäshamns kommun? Naturskolan sammanställer all dokumentation 2016 och gör ett häfte som kan spridas till alla förskolor i Nynäshamn.

Dokumentationen ska innehålla texter och bilder som berättar vilka förändringar förskolan har gjort sedan första inspirationsträffen när det gäller att stimulera till ökad fysisk aktivitet och skapa förutsättningar för lärande framförallt inom NO, teknik och matematik, men där språket automatiskt kommer in som en viktig del:

Läs mer i filen.

 

Inspirationsträff 1 2014.Gårdens betydelse för barns hälsa
 
NT - ombudsträffar en person från varje förskola i kommunen.
 
NT-ombuds träff 1 20140128
 
NT-ombudsträff 2 20140219
 
NT-ombudsträff 3 20140320
 
NT-ombudsträff 4 20140423
 
NT-ombudsträff 5 20140527
NT-ombudsträff 6 20140918
 
NT-ombudsträff 7 20141023
 
NT-ombudsträff 8 20141118
 
NT-ombudsträff 9 20150210
 
NT-ombudsträff 10 20150317
 

2014-02-05 07:43:34