Länkar 


SENASTE DOKUMENT


NATURVETENSKAP OCH TEKNIK

Länkar

På denna sida kommer vi att lägga ut länkar för Naturvetenskap och Teknik.

 

Experimentskafferiet är en experimentsamling på nätet, bestående av Experimentskafferiets hopsamlade guldkorn. Alla experiment har två saker gemensamt - de är (1) roliga och (2) görs med hjälp av vardagliga föremål. Forskning visar att elever ofta upplever undervisningen i naturvetenskap och teknik som tråkig och främmande. Men den här typen av experiment kan råda bot på just detta. Just nu finns 79 experiment på https://www.experimentarkivet.se/ och samlingen kommer från och med nu att växa.

 

Toys from Trash är en sida som utgår från vardagsprylar. Sidan har otroligt många olika spännande och roliga experiment. Många av experiment har en film på en minut som visar tydligt hur man ska göra. Sidan är väl värd ett besök http://www.arvindguptatoys.com/toys.html

 

 

UR kunskapsbanken Små barn stora vetenskaper. Inspiration till att utforska teknik och naturvetenskap i förskolan

http://www.ur.se/Tema/Sma-barn-stora-vetenskaper

 

 

I am a teacher who is always learning and growing so as you read my blog, you will see that I am also always changing my approach towards teaching based upon what I believe my students need from me and what I am currently learning about best practices in early childhood education. I believe the best learning takes place through meaningful play and exploration so I fill my small classroom environment with opportunities for the children to explore new and interesting processes and materials every single day.

http://www.teachpreschool.org/

 

 

Redan under min första termin som lärare på låg och mellanstadiet slogs jag av hur lite undervisning som bedrevs i vissa av NO-ämnena. Speciellt osynliga var fysiken och kemin. Eftersom jag var intresserad av dessa ämnen började jag tidigt med att försöka hitta former för en konkret och kreativ NO-undervisning i grundskolans tidigare år. Mycket kom det att handla om att utveckla enkla tankeväckande experiment med enkel utrustning. Den fråga som kom att intressera mig mest var hur man som lärare väcker intresset för naturvetenskap. Efterhand har det naturligtvis också handlat om hur man håller intresset vid liv

http://www.hanper.se/

 

Stöd för undervisning i naturvetenskap och teknik

Det här undervisningsstödet utgår från aktuella styrdokument och är ett stöd och en inspiration för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen i naturvetenskap och teknik. Materialet är till för dig som undervisar i förskole- och grundskoleutbildning.

Materialet kan med fördel användas som utgångspunkt för samtal om undervisning kollegor emellan. Innehållet kommer framöver utökas ytterligare.

http://www.skolverket.se/ntundervisning

 

Heurekas experimentsfabrik är sammanställd av Heurekas inlärningscenter som ett projekt som har finansierats av Teknologiindustrins 100-årsstiftelse. Teknoateljee-projektet har gjort det möjligt att förverkliga denna förträffliga nättjänst

http://tempputehdas.heureka.fi/sv/

 

KomTek är en kommunal teknik- och entreprenörskola. Här kan barn och unga gå på fritidsverksamhet, likt den kommunala musikskolan fast med teknik. Vi erbjuder kurser efter skoltid för barn och ungdomar, med fokus på åldrarna 6-16 år. KomTek vill visa tjejer och killar att det är kul att skapa med teknik.

http://komtekvasteras.se

 

Om Teknik tillsammans

Teknik tillsammans är ett webbaserat undervisningsmaterial i teknik för barn från förskola till årskurs 6. Det bygger på ett läromedel som utvecklats i England av The Nuffield Foundation. Huvudsyftet är att barn ska utveckla sina kunskaper om teknik och teknikens betydelse för människan, samhället och naturen.

I undervisningsmaterialet presenteras idéer och metoder som kan vara till stöd när man planerar och genomför teknikmoment tillsammans med en barngrupp. Där föreslås också en enkel arbetsmodell som ger barn möjligheter att stegvis utveckla sina teknikkunskaper. Undervisningsmaterialet ger också möjligheter att integrera teknik med andra arbetsområden och skolämnen.

http://www.tekniktillsammans.se

 

Vem är Professor Vatten?

Frågelådan Professor Vatten drivs av Uppsala Vattencentrum. Det är olika personer som är (var) Professor Vatten och ansvarar för frågelådan. För mer speciella frågor kan Professorn också ta hjälp av någon av de många vattenexperter som finns samlade i Uppsala Vattencentrum.

För närvarande är Professor Vatten: Karin Beronius

Förutom att dela Professor Vatten med Reinert, arbetar jag som projektledare på Erkenlaboratoriet (Uppsala Universitet). I grunden är jag gymnasielärare i Biologi och Svenska, men har nu inriktat mig mot limnologins område. Det finns många i världen som anser sig ha världens bästa jobb och jag är definitivt en av dem! Jag jobbar med undervisning, kursplanering och pedagogisk utveckling och det jag brinner för är "Learning by doing!".

http://www.uvc.uu.se/professorvatten

Om Teknik&Natur

Webbportalen innehåller resurser med stöd för lärare i förskola och grundskola F-6 vid undervisning i naturvetenskap och teknik. Ytterligare material kommer att läggas in kontinuerligt för att ge en breddning och en fördjupning av webbplatsens resurser.

Skolverket har initierat projektet att ta fram webbportalen och står för den ekonomiska satsningen. Uppdraget att ta fram webbportalen genomförs i samarbete mellan Skolverket och de nationella resurscentra i biologi, fysik, kemi och teknik.

 http://www.teknikochnatur.se

 

 Looking for play ideas for young children? Wouldnt the search be so much easier if there was one got to resource for all of the best outdoor play ideas from around the web? Welcome to Play Outside.

Play Outside! Is an ever expanding data base of unique outdoor play and learning resources, tips, tolls, blogs and ideas gathered together from around the blogosphere. Whether you are a preschol teacher, parent, grandparent or caregiver you will find everything from sand play and gardening ideas to building and creative experiences and so much more in between.

http://www.letthechildrenplay.net/p/play-outside.html 

 

Ladda ned och använd vårt läromedel inom tema vatten utan kostnad!

Som ett led i Upptechs ambition att satsa på hållbar utveckling har vi med medel från Jönköpings Kommuns miljömålsbudget kunnat utveckla vårt egna läromedel inom tema vatten. Arbetet har pågått sedan våren 2013 och är nu klart för användning. Det är en spännande genomgång av kretslopp, djur- och växtliv, ekologiskt förhållningssätt, kretslopp - ja det mesta som har med vatten att göra. Och det är så långt det är möjligt, anpassad till våra lokala förutsättningar, som Vättern, Munksjön och Rocksjön. Materialet är anpassat till läroplanen.

Klicka på länkarna nedan för att ladda ned ditt egna exemplar, helt kostnadsfritt.

F-förskoleklass - Uppleva

Årskurs 1-3 - Håva

Årskurs 4-6 - Vattenrening

Årskursk 7-9 - Kvävets kretslopp

 http://www.skola.jonkoping.se/upptech/upptech/lararrummet/laromedeltemavatten.4.41654bbf140526670611011.html

 

Att undervisa 2-3 åringar. Sheryl Cooper är en kvinna som arbetar i England. Hennes hemsida har massor av spännade aktiviteter för både ute och inne. Det finns ett nyhetsbrev som man kan prenumera på.

Teaching 2 and 3 years old 

 

NTA (Naturvetenskap och teknik för alla) erbjuder förskolans och grundskolans huvudmän ett koncept för skolutveckling. Denna sida har aktiviteter för förskolan och skolan. Det som är anpassat för förskolan är Luft, Vatten, Ljud sen finns massar av andra aktiviteter som lätt går att anpassa till förskolan.

Naturvetenskap och teknik för alla NTA

2013-10-25 10:56:16