Våga NoTeknik ute.nu 


SENASTE DOKUMENT


KURSER

Våga NoTeknik ute.nu

 

Kostnadsfri fortbildning för lärare i åk f-6

 

S

kolverket gör under 2012-2016 extra insatser inom NO och teknik. Syftet är att öka intresset hos eleverna för vidare studier inom ämnesområdena. Naturskoleföreningen har fått stöd för att genomföra den nationella fortbildningen VågaNoTeknikute under 2013. Under fortbildningen använder vi enkla och kraftfulla utomhuspedagogiska metoder som underlättar måluppfyllelse i skolan. Fokus är vetenskapliga metoder, utomhuspedagogik och hållbar utveckling. http://www.våganoteknikute.nu/

 

Innehåll

  • Naturvetenskapligt arbetssätt
  • Produktiva frågor
  • Utomhuspedagogiskt arbetssätt
  • Motivationsskapande övningar
  • Platsens betydelse
  • Lärande och utveckling av förmågor
  • Arbetsuppgift på respektive skola mellan kurstillfällena

 

Datum: Nynäshamns Naturskola erbjuder två kurser. 17 september (halvdag 1) och 16 oktober (halvdag 2). 18 september (halvdag 1) och 17 oktober (halvdag 2)

Tid: kl 14.00 - 16.00

Plats: Nynäshamns Naturskola, Storeksvägen, Sjöuddden, Ösmo

Obs! Hela fortbildningen genomförs utomhus

Anmälan: tisdagen 10/9 till Nynäshamns Naturskola, se adress nedan. Begränsat antal platser, först till kvarn.

Naturskoleföreningen…

är en paraplyorganisation för Sveriges naturskolor. Första naturskolan startade 1982 och idag finns ca 90 naturskolor som tar emot sammanlagt 225 000 elever varje år och genomför tusentals fortbildningsdagar för pedagoger inom skola och förskola. Naturskola är inte en plats utan snarare ett arbetssätt där mottot; Att lära in ute skvallrar om att det handlar om undervisningsmetoder utomhus. Positiva upplevelser i naturen ger en grund för att förstå ekologiska samband och miljöfrågor vilket är en förutsättning för att styra samhället mot hållbar utveckling.

 Ett samarbete med Naturskoleföreningen, Skolverket, Nynäshamns Naturskola.

 

 

2013-10-17 13:14:15