Ute är inne - Nationell konferens 


SENASTE DOKUMENT


KURSER

Ute är inne - Nationell konferens

Välkommen till

Hälsa-Lärande-Lek

21 -22 september 2009

 

Nationell konferens om Utomhuspedagogik i

Louis De Geer konsert & kongress, Norrköpings

stadslandskap, Himmelstalundsfältet och

Vrinneviskogens stadsnära naturreservat

www.utenavet.se

 

Ute är inne 2009!

Den andra nationella konferensen om Hälsa - Lärande - Lek öppnar dörrarna till morgondagens

förskola, grundskola och gymnasieskola. Här tar du del av nya verktyg till kunskapande och lokal

utveckling - med närmiljön som lärmiljö.

 

Att visa vägen till kunskap är bara en av skolans uppgifter. Utbildningen ska enligt läroplanen främja

hälsa, lärande, lek och en allsidig utveckling och livslång lust att lära. Genom utomhuspedagogik

och friluftsliv kan skolans läroplan med alla ämnen och teman göras levande.

Upplevelser i utemiljön erbjuder ett lärande där boklig bildning växelverkar med sinnliga erfarenheter,

där känsla, handling och tanke förenas. På den här konferensen betonas platsens betydelse

för lek, hälsa och lärande - med avstamp i Norrköpings stadslandskap och omgivande natur- och

kulturlandskap.

 

Konferensen vänder sig till:

• skolledare, lärare och övrig personal inom förskola, grundskola och gymnasieskola, samt

lärarutbildningar och skolhälsovården

• landskapsarkitekter, arkitekter, planerare, förvaltare och andra som arbetar med utvecklande

utemiljöer för barn och unga

• alla som är ideellt engagerade inom friluftsliv, hälsopromotion, natur- och kulturvägledning

Allt du behöver veta finns på hemsidan www.utomhuspedagogik.se. Tala gärna om för oss vem du

vill ska få denna inbjudan. Det gör du på hemsidan, vi skickar vidare.

Välkommen!

 

Utenavet nationellt nätverk för främjande av utomhuspedagogik

Ljungbergs utbildningsfond, Naturskoleföreningen, Friluftsfrämjandet, NCFF, Skogen i skolan, Movium,  Nationellt Centrum för utmomhuspedagogik, Linköpings universitet.

2008-10-10 11:27:54