Vid planering av utemiljöer PLANER OCH SKISSER

Ett samarbete mellan:

www.nynashamnsnaturskola.se

www.nynashamn.se

www.naturskola.se

ÖVRIGA DOKUMENT

Vid planering av utemiljöer

Detta underlag är till stor hjälp för er planering av förskolor/skolors utemiljöer.

För varje ide ni har gå igenom listan och gör en kort anteckning. Det är viktigt att ni tänker igenom långsiktigt så att det inte uppstår kollisioner om ett par år. Anteckningarna är viktiga för Anna Lenninger landskaparkitekt när hon ska göra en skiss utifrån era förslag.

Annteckningarna kommer också läggas ut på SPRING hemsidan samt  till forskning genom Cecilia Boldeman. 

 

Frågvis

Vad är värdefullt, vad ska vi vara rädda om?

Vad fungerar sämre och kan åtgärdas?

Var finns intressekonflikterna?

Var finns utvecklingsmöjligheterna?
Hur går vi vidare?
 

2008-12-16 14:37:12Läs mer om ÖVRIGA DOKUMENT

Tillbaka till  ÖVRIGA DOKUMENT