Rörelseparken vid Vanstaskolan PLANER OCH SKISSER

Ett samarbete mellan:

www.nynashamnsnaturskola.se

www.nynashamn.se

www.naturskola.se

ÖVRIGA DOKUMENT

Rörelseparken vid Vanstaskolan

En del av kommunens sommarjobbare fick arbeta med Vanstaskolans rörelsepark. Eleverna på Vanstaskolan hade länge önskat en så kallad motorikbana vilket också framkom under SPING-projektet (se www.nynashamnsnaturskola.se/spring ).
Eftersom SPRINGprojektet har präglats av en demokratisk arbetsgång tog Naturskolan fram en ritning över en rörelsepark som skulle läggas på en plan gräsyta på Vanstaskolans gård. Med hjälp av en handledare och sommarjobbande ungdomar anställda av Fastighet och service och material finansierat av SPRING-projektet genomfördes arbetet med rörelseparken under sommaren 2012.
 
I pdf filen finns en detaljerad beskrivning över hur man kan anllägga en röreslepark på 700 kvadrat meter. I handledningen så finns ritningar till alla olika moment samt materialåtgång.

2012-10-18 04:39:30Läs mer om ÖVRIGA DOKUMENT

Tillbaka till  ÖVRIGA DOKUMENT