www.nynashamnsnaturskola.se SPRING  


www.nynashamnsnaturskola.se/spring/
PLANER OCH SKISSER
DETTA HAR HÄNT
ÖVRIGA DOKUMENT
FORSKNING

Ett samarbete mellan:

www.nynashamnsnaturskola.se


www.nynashamn.sewww.naturskola.se
 
 
ORGANISATION


Organisation

 
Projektledare: Nynäshamns naturskola
Organisationen består av en projektledare, en styrgrupp och inventeringsgrupper. Stygruppen och projektledarna stämmer av projektet kontinuerligt, diskuterar urval av förskolor/skolor, utformning av insatser samt olika frågor som uppstår under projektets gång, Inventeringsgrupper utför inventeringar och tar fram åtgärdsförslag med hjälp av en lista med kritierier för vad som betecknar en bra utemiljö. Kriterielistan bygger på SCAMPER-studien från 2004.
 
Styrgrupp
Den består av Naturskolan, fastighetsförvaltningen, parkavdelningen, miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen, folkhälsoavdelningen, barn och utbildningsförvaltnignen.
 
Ekonomi
Naturskolans projektledarinsatser och utbildningsinsatser finansieras genom s.k. folhälsopengar.
 
Nyäshamn satsar över 30 miljoner kronor under åren 2006-2008 på att förbättra folkhälan i kommunen. "För ett längre liv och en bättre hälsa - Nynäshamn - en stad för alla åldrar" är devisen för folhälsoarbetet
.
I SPRING foldern får du veta mer om bakgrund, syfte och mål, organisation, SCAMPER, kriterier lista, ekonomi, kontaktpersoner.


Uppgradering av förskolemiljöer i Nynäshamn
Sammanfattning av SPRING dokumentationen 2008-2011
Kriterier för en bra gård - SPRING
Forsknings rapport SCAMPER
Friskare, gladare och smartare med Utomhuspedagogik


© Nynäshamns Naturskola
Hemsidan tillhör Nynäshamns kommun
Postadress: Nynäshamns kommun Naturskolan 149 81 Nynäshamn
Besöksadress: Sjöudden slutet på Storeksvägen 14830 Ösmo
E-post: Mats Wejdmark eller Robert Lättman-Masch Tel: 08 520 73709/73708