Forskningsprojektet Kidscape är en fortsättning på SCAMPER-projektet. PLANER OCH SKISSER

Ett samarbete mellan:

www.nynashamnsnaturskola.se

www.nynashamn.se

www.naturskola.se

ÖVRIGA DOKUMENT

Forskningsprojektet Kidscape är en fortsättning på SCAMPER-projektet.

Forskningsprojektet Kidscape är en fortsättning på SCAMPER-projektet. Vi har sett att utemiljöer på förskolor som uppfyller vissa egenskaper höjer barnens fysiska aktivitet samtidigt som de kan vara ute hela dagen utan att bli sönderbrända i solen. Men vi har bara sett att detta fungerar på våra breddgrader i en i mångt och mycket obebyggd natur med mycket barrskog och kyligt klimat. Kidscape undersöker om sambanden som vi sett här också gäller på andra breddgrader med annan natur, andra klimat, och i andra kulturer. Vi har nu studerat förskolor i Raleigh i North Carolina med subtropiskt klimat, frodig växlighet och delvis farlig fauna (giftspindlar, skallerormar), och i Malmö med maritimt klimat, platt och uppodlat landskap med inslag av parker och lövskog och med många kringskuttande kaniner. För närvarande undersöker vi möjligheterna att göra studier på förskolor i t ex ökenklimat och i kulturer andra än västerländska.

Sista steget i Kidscape är tillämpningen. SPRING-projektet är unikt som det första i världen på väg att direkt tillämpa fynden i stor skala genom att förankra en åtgärdsplan i en organisation.

SPRING-projektets ställning i Kidscape-projeket kan åskådliggöras enligt följande:

Natur- och klimattyp, kultur

Fältarbete

Utvärdering

Tillämpning inkl. process-utvärdering

1) Stockholm (SCAMPER) Kyligt klimat, latitud 59-60, mycket barrskog, ofarlig fauna (möjligt undantag:huggorm)

Förskoleverksamheten reglerad med mycket fri lek.

Avslutat

Avslutad

Resultaten publicerade

Pågår

SPRING-projektet

2) Amerika Subtropiskt klimat, latitud 36, frodig lövskog, delvis farlig fauna, förskoleverk-samheten delvis hårt reglerad med begränsad tid för fri lek

Avslutat

Pågår

3)Malmö Maritimt klimat, platt jordbrukslandskap

Latitud 55, ofarlig fauna

Förskoleverksamheten reglerad med mycket fri lek

Avslutat

Pågår

2009-12-14 12:13:09Läs mer om ÖVRIGA DOKUMENT

Tillbaka till  ÖVRIGA DOKUMENT