Rektorernas betydelse för att främja fysisk aktivitet och goda matvanor i skolan PLANER OCH SKISSER

Ett samarbete mellan:

www.nynashamnsnaturskola.se

www.nynashamn.se

www.naturskola.se

ÖVRIGA DOKUMENT

Rektorernas betydelse för att främja fysisk aktivitet och goda matvanor i skolan

Slutsatser ur rapport 2009:18
  • Rektorernas attityder har betydelse för arbetet med Att främja fysisk aktivitet och goda matvanor Inom grundskolan.
  • Rektorernas inställning har betydelelse för i Vilken utsträckning Eleverna exponeras för ohälsosamma livsmedel i skolan.
  • Rektorernas attityder har betydelse för OM Eleverna uppnår målet om 30 minuter rörelse per dag
  • Kvinnliga Rektorer ansåg jag Högre utsträckning Än manliga Rektorer Att Båtar Målen om fysisk aktivitet matvanor och goda Var Viktiga.
  • Skolorna tycks SATSA mer tid och resurser på Att främja målområdet fysisk aktvitet jämfört med goda matvanor målområdet.

Läs mer i rapporten från Karolinksa Institutet 

2009-12-10 07:52:18Läs mer om ÖVRIGA DOKUMENT

Tillbaka till  ÖVRIGA DOKUMENT