Processbeskrivningen PLANER OCH SKISSER

Ett samarbete mellan:

www.nynashamnsnaturskola.se

www.nynashamn.se

www.naturskola.se

ÖVRIGA DOKUMENT

Processbeskrivningen

För att SPRING-projektet ska bli väldokumenterat och för att i efterhand kunna kritiskt granska det vi gjort och att reflektera över våra erfarenheter för vi dagbok över processen. Denna processbeskrivning görs löpande under arbetets gång för att vi inte ska glömma bort förändringar som kan ha avgörande betydelse för arbetet. Processbeskrivningen gör vi för att förstå olika skeenden i arbetet och för att kunna dra lärdom inför kommande uppgifter. Processbeskrivningen ger en bra grund för reflektion, både för projektledningen och i styrgruppen. Beskrivningen kommer att bli en del av utvärderingen och ger kommunledningen och andra intressenter en bra bild över vad som hänt och det ger möjlighet till ökad förståelse för processerna i projektet.

Eftersom det är många personer inblandade i detta projekt, och som dessutom under projektet gång byts ut tillfälligt eller permanent, är det viktigt som projektledare att kontinuerligt dokumentera små och stora händelser. En liten detalj kan ibland visa sig vara av större betydelse än man från början trott.

2009-12-08 13:54:45Läs mer om ÖVRIGA DOKUMENT

Tillbaka till  ÖVRIGA DOKUMENT