I SCAMPER studien hade barn i grönare miljöer färre ADHD-liknande symptom enligt denna vetenskapliga artikel. PLANER OCH SKISSER

Ett samarbete mellan:

www.nynashamnsnaturskola.se

www.nynashamn.se

www.naturskola.se

ÖVRIGA DOKUMENT

I SCAMPER studien hade barn i grönare miljöer färre ADHD-liknande symptom enligt denna vetenskapliga artikel.

Grön utemiljön kan vara viktigt för barns hälsa och utveckling, vilket framgår av studier i de skandinaviska länderna.. Barn i förskolan med en grön utemiljö får högre nivåer av fysisk aktivitet och mer optimala nivåer UV radiation (Boldeman ETA L., 2004, Söderström , 2004; Boldmann, 2006), bättre motorisk utveckling (Fj ¨ ortoft , 2001) och är frånvarande färre dagar på grund av sjukdom (Söderström M.Blennow, 1998; Grahn P.,) 1997, jämfört med barn i förskolan med en mer karg miljö
 
Läs mer i den vetenskapliga artikel som är på engleska. Den heter "Outdoor environmental assessment of attention promoting setting for preschool children, by F.Mårtensson, C.Boldenmann, M, Söderström, M, Blenno, J-E, Englund, P,Grahn.

2009-11-20 22:56:26Läs mer om ÖVRIGA DOKUMENT

Tillbaka till  ÖVRIGA DOKUMENT