Solskyddsfaktorer sju tips för säkrare lekplatser och friskare barn PLANER OCH SKISSER

Ett samarbete mellan:

www.nynashamnsnaturskola.se

www.nynashamn.se

www.naturskola.se

ÖVRIGA DOKUMENT

Solskyddsfaktorer sju tips för säkrare lekplatser och friskare barn

Pressmeddelande: Skolgård med inbyggt solskydd

Strålsäkerhetsmyndigheten och länsstyrelserna har tagit fram en broschyr med förslag på hur barns utemiljöer kan utformas så att barnen skyddas från skadlig UV-strålning. Till exempel kan skolgårdar planeras med träd som ger barnen skugga när de leker mitt på dagen.

Bra sätt att skydda barn mot skadlig stark strålning från sommarsolen är att klä dem så att huden täcks och använda solskyddsmedel som komplement. Ytterligare ett sätt är att skapa utomhusmiljöer som skyddar barnen från skadlig UV-strålning - och nu finns en ny broschyr som berättar om hur det kan gå till.

Broschyren är ett stöd för kommuner och andra som planerar skolgårdar, förskolegårdar och parker. Ett exempel hämtat ur broschyren är att lekparker kan byggas nära träd så att barnens utemiljöer bjuder in till lek samtidigt som de ger ett bra skydd när solen är som starkast. Forskning visar att barn som vistas i miljöer med många träd och buskar utsätts för lägre dos UV-strålning.

Barn har känsligare hud än vuxna och vistas ofta mer utomhus. Det gör att de riskerar att få för stor dos UV-strålning på våren och sommaren. För dem som bränner sig i solen som barn, ökar risken att som vuxen drabbas av den allvarligaste formen av hudcancer, malignt melanom. Därför är det viktigt att skydda barnen från alltför höga doser av UV-strålning.

Broschyren är framtagen av Länsstyrelsen i Jönköping och Strålsäkerhetsmyndigheten, med medel från Miljömålsrådet. Den är ett led i arbetet för en strålsäker miljö.
 

2009-11-20 20:20:58Läs mer om ÖVRIGA DOKUMENT

Tillbaka till  ÖVRIGA DOKUMENT