På gång oktober 2009 PLANER OCH SKISSER

Ett samarbete mellan:

www.nynashamnsnaturskola.se

www.nynashamn.se

www.naturskola.se

DETTA HAR HÄNT

På gång oktober 2009

På gång oktober 2009

Cecilia Boldemann körde sin sista utbildning med personal den 16 sep på Vansta. Så nu har all berörd personal inom SPRING fått utbildning av Cecilia.
· Utbildning fastighetsskötare o vaktmästare skedde i maj.
· Hemsidan. www.nynashamnsnaturskola.se/spring/ Här lägger vi ut info om projektet.
· Sky-view bilder fotades under våren, d.v.s. foton för bedömning av fri himmelsyta sett
   från gården rakt upp i himmelen. Det är den ytan vi hoppas ska minska för att barnen
   inte ska få strålskador.
· Skolor och förskolor inom, SPRING skissade på sina idéer.
 

2009-09-30 16:42:08Läs mer om DETTA HAR HÄNT

Tillbaka till  DETTA HAR HÄNT