Lärarinformation och schema för läsåret 2019 -2020 


SENASTE DOKUMENT


KLASSBESÖK

Lärarinformation och schema för läsåret 2019 -2020

Välkomna till ett nytt år med Naturskolan

Vår tanke är att en dag på Naturskolan ska vara:

  • en dag när eleverna med alla sinnen får arbeta på ett undersökande sätt.
  • en dag satt i ett sammanhang där det praktiska utomhusarbetet ramas in av teoretiska studier i bland annat läroböcker både före och efter naturskoledagen.
  • en dag då vi integrerar olika ämnen i det aktuella temat och arbetar med det centrala innehållet och förmågorna i Lgr 11 inom olika ämnen.
  • en dag som sår ett frö hos eleverna och ger grunden för en naturkänsla som så småningom kan utvecklas till insikt och förståelse för våra miljöfrågor.
  • en dag när elever som har det svårt att komma till sin rätt i ett klassrum ska få möjlighet att visa nya oupptäckta sidor.
 
Nedan finns Naturskolans schema och information om vilka teman som gäller de olika årskurserna under läsåret.
 
Gå in på knappen till vänster under "Klassbesök" där hittar du all information samt film om naturskoledagen.
 
 

2008-04-03 02:02:56