Miljöredovsining 


SENASTE DOKUMENT


HÅLLBAR UTVECKLING

Miljöredovsining

Varje år i november skickar Naturskolan ut en miljöredovisningsenkät till de Agenda 21-ansvariga inom Barn- och utbildningsförvaltingen.

Med enkla kryssfrågor kan sedan svaren sammanställas och redovisas som nyckeltal för Barn- och utbildningsnämnden. 2003 anpassades frågorna till den nya miljö- och hälsoplanen för att på så sätt få information om planens genomslag och om olika metoder för genomförande.

 

Titta på redovisningen för 2006 

Titta på redovisningen för 2005 

Titta på redovisningen för 2004 

Titta på redovisningen för 2003 

2008-02-18 19:55:07