Tacofredag utan bin åk 7 och åk 8 


SENASTE DOKUMENT


KLASSBESÖK

Tacofredag utan bin åk 7 och åk 8

 Detta är ett ämnesövergripande tema som vi tänker att lärare i åk 7 eller 8 kan erbjuda sina elever eftersom Naturskolan för närvarande inte har naturskoledagar för dessa årskurser. Anledningen till att vi valt just detta tema är att det är mycket angeläget och viktigt för framtiden att öka kunskapen om pollinering som en av naturens ekosystemtjänster. Av de 17 globala målen handlar nr 15 om ekosystem och biologisk mångfald och mål 12 om hållbar konsumtion och produktion. Att arbeta med detta tema är ett sätt att belysa dessa två mål.

4-6_tacofredag_utan_bin_stor_2_b.jpg

I den här övningen får eleverna utveckla sina kunskaper om bin, pollinering och ekologiska samband. Övningen varvar film, muntlig aktivitet, faktatexter och skrivövningar med fältundersökningar med dokumentation i text och bild. 

Övningen kan läggas upp över tre-fyra lektioner. Den första tar upp binas roll i pollineringsprocessen och vilken betydelse det har för matproduktion och jordbruk. Den andra tar upp ord, begrepp och ytterligare fakta om bin - där eleverna muntligt testar varandras ordkunskaper och skriftligt svarar på frågor om bin och deras livsmiljö. I den tredje genomför eleverna en inventering av närområdet och formulerar förslag på förbättringar.

Centralt innehåll: Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hittar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald. Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem. Aktuella samhällsfrågor som rör biologi. Dokumentation av undersökningar med bilder och skriftliga rapporter.

Material till övningen: Film: Bin - naturens trädgårdsmästare (3:14 min). Film: Tacofredag utan bin (19 s). Illustration: Tacomiddag (pdf). Faktablad: Bin och deras livsmiljöBildspel: Beskriv och gissa ordet (pdf). Elevuppgift: Bin och deras livsmiljö (pdf). Inventeringsformulär: Bivänlig närmiljö? (pdf). Instruktion: Så kan du hjälpa de vilda bina (pdf). Instruktion: Bygg ett vildbihotell (pdf).

Eventuellt: En korg eller låda med ingredienser till en tacomiddag (t.ex. en gurka, tomater, majs, lök, lime, avokado, tacoskal, koriander, salsa och färs (kan symboliseras av t.ex. brunt silkespapper).

Förberedelser

Läs igenom faktabladet Bin och deras livsmiljö samt instruktionen Så kan du hjälpa de vilda bina . Använd dessa som stöd när du berättar om bins liv.

Lektion 1. Förbered visning av filmerna Bin - naturens trådgårdsmästare och Tacofredag utan bin, samt illustrationen Tacomiddag.

Eventuellt: Förbered en korg/låda med ingredienser till en tacomiddag (t.ex. en gurka, tomater, majs, lök, lime, avokado, tacoskal, koriander, salsa och färs (kan symboliseras av t.ex. brunt silkespapper).

Lektion 2. Skriv ut faktabladet Bin och deras livsmiljö (fördjupat) och elevuppgiften så att det räcker till alla elever.

Förbered visning av bildspelet Beskriv och gissa ordet på tavlan.

Lektion 3. Skriv ut inventeringsformulär, ett formulär per grupp. 

Läs mer på https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/naturnytta/tacofredag-utan-bin_7-9

2019-09-16 15:34:11