Natur och miljöpärmen 


SENASTE DOKUMENT


HÅLLBAR UTVECKLING

Natur och miljöpärmen

Nynäshamns kommun har sedan länge stöttat arbetet med Natur- och Miljöpärmen. Nynäshamns Naturskola sköter administration och distribution.

Syftet med Natur- och Miljöpärmen är att ge uppväxande generationer bra miljökunskaper och på så sätt skapa förutsättningar för en bättre framtida miljö.

Genom samverkan med kommuner, företag och organisationer kan Natur- och Miljöpärmen ges ut kostnadsfritt till grundskolans årskurs 4-6. På ett roligt och pedagogiskt sätt får eleverna lära sig om hur vi alla kan leva på ett sätt som bättre tar hänsyn till vår natur och miljö. Natur- och Miljöpärmens mål är att alla landets elever i åldern 10-12 år ska få en Natur & Miljöpärm.

För mer information om Natur- och Miljöpärmen besök www.nmparmen.se

 

2008-02-02 20:58:10