Konferensen Ute är inne 21-22 september 2017 Nynäshamn 


SENASTE DOKUMENT


ÖVRIGA DOKUMENT

Konferensen Ute är inne 21-22 september 2017 Nynäshamn

Platser, verktyg och metoder.

Konferens om utemiljön som språngbräda till kreativa lärprocesser, nyfikna elever, ökad måluppfyllelse och minskat utanförskap.

Skolan ska främja barnets allsidiga utveckling. Inte bara visa vägen till grundläggande skolkunskaper. Fick våra barn och unga själva bestämma, skulle skolans och förskolans närmiljö användas mycket mera! Skolarbetet skulle bli roligare och de skulle lära sig mer: Forskning visar att elevernas kunskaper blir mer bestående när utomhusmiljön är en del av undervisningen. Att växla mellan utomhus och inomhusaktiviteter hjälper skolan att öka måluppfyllelsen och eleverna att prestera och må bättre. På Ute är inne 2017 får du veta mer om hur detta också bidrar till minskat utanförskap längre fram i livet.

Nynäshamnsposten 26 september 2017

 

 

2017-09-29 08:09:08