Earth Hour 2017 


SENASTE DOKUMENT


HÅLLBAR UTVECKLING

Earth Hour 2017

Earth Hour 2017, v 12-13
Lördagen den 25 mars 2017 klockan 20.30 – 21.30 genomförs världens största klimatmanifestation. Genom en enkel handling – att släcka ljuset under en timme – visar du dittstöd för klimatet och uppmanar samtidigt världens makthavareatt agera i klimatfrågan. Delta i Earth Hour och var en del av
lösningen.
 
Läs mer om vad som händer i kommunen på www.nynashamn.se/earthhour
 
I år kommer kommunen att bjuda på teater- och musikföreställningen Soporna som kommer att erbjudas
förskolan och årskurs F-2.                      
Separat information kommer.
 
Här finns det 32 tips på vad man kan göra som förskola och skola under veckorna kring Earth Hour. Några av de 32 tipsen:
 
Årets tema för Earth Hour: Biffen, Bilen, Bostaden och Börsen har byggts ut med ett B till:
Butiken. Välj ett eller flera teman att arbeta med.
 

 Klimatbroschyren  

 

Filmerna har olika teman: bilen biffen, bostaden och börsen. Se filmer.

Se mer info och handledningar för äldre elever och för yngre elever och förskola på WWF:s hemsida. Se också Naturskyddsföreningens satsning Energifallet.

Till WWF:s officiella Earth Hour-sida.

 

Nynäshamns Naturskola i samarbete med Nynäshamns kommun och Energi- och klimatrådgivningen och Nynäshamns bostäder.

 

Nynäshamns kommuns miljömål 2010-2016 (rev 2013)

 

Energi (utdrag)

1. Det totala utsläppet av växthusgaser ska minska med 25 % till år 2020 med 2006 som basår. 

2. Energiåtgången per invånare ska effektiviseras genom att minska energianvändningen med minst 20 % till 2020 med år 2009 som basår.

4. Kommunens verksamheter och helägda bolag använder Bra miljövalmärkt el eller motsvarande innan år 2016. 

6. Kollektivtrafikresandet i kommunen ska öka med minst 20 % till 2015 jämfört med 2008. 

7. Gång och cykeltrafiken ska underlättas genom en utbyggnad av gång- och cykelbanorna i kommunen med minst 80 procent till år 2016 jämfört med år 2008. 

8. Andelen barn som går eller cyklar till skolan ska öka med 20 procent och andelen barn som skjutsas med bil ska minska med 20 procent till 2015 med 2006 som basår.

________________________________________________________________________

 

Lgr 11

Kapitel 1. Skolans värdegrund och uppdrag

Grundläggande värden, här ingår bl.a:

”Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.”

 ”I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. …Genom ett miljöperspektivfår de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

 Kapitel 2. Övergripande mål och riktlinjer

2.1 Normer och värden

Ett av målen är att varje elev;

”• visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.”

 2.2Kunskaper

Mål (några exempel)

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

• kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

• har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,

• har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

 

2017-02-24 06:58:01