Förskolornas nätverk för Hållbar Framtid 


SENASTE DOKUMENT


HÅLLBAR UTVECKLING

Förskolornas nätverk för Hållbar Framtid

HF-ombud
Förskolornas nätverk för
Hållbar Framtid
 
Hösten 2015 bestämde alla förskolechefer att alla förskolor ska bli Grön flagg certifierade. Kommunen har 20 förskolor. Under de kommande åren kommer alla förskolor att arbeta med kemikaliesmart förskola. Att ha detta som mål passar väl in i kommunen miljömål. Nätverket bildades hösten 2015. Syftet är att arbeta med Grön flagg på alla förskolor i kommunen.
 
Möte 20 oktober 2015.
 
Möte 1 december 2015
 
Möte 23 februari 2016
 

Möte 19 april 2016
 
 
 
 

2016-02-25 13:16:22