Naturskolans dag 28 september 2014 


SENASTE DOKUMENT


ÖVRIGA DOKUMENT

Naturskolans dag 28 september 2014

 Programpunkter

10.45 - 11.15 Naturskolestigen (lärande aktiviteter längs stigen)

11.30 - 12.00 Väsen och folktro (promenad bland älvor och troll)

12.30 - 13.00 Visning av Naturskolans djur (ormar, ödlor mm)

13.00 - 14.00 Visning av lokaler och information om verksamheten

Samtidigt

10.45 - 12.00 Fånga och studera småkryp

12.00 - 13.00 Grillning

Mats och Robert

Nynäshamns Naturskola

Naturskolan är en resurs för alla förskolor och skolor i Nynäshamns kommun

Mer information finns på www.nynashamnsnaturskola.se

Välkomna!

 Naturskolans dag affisch

2014-09-17 10:43:07