Naturvägledning i skolan 


SENASTE DOKUMENT


ÖVRIGA DOKUMENT

Naturvägledning i skolan

Sedan 2011 har mycket hänt i skolans värld. Flera nya styrdokument har införts, en ny skollag och nya läroplaner. I skriften Naturvägledning i skolan beskrivs hur de nya dokumenten är relevanta för naturskolor och naturvägledare. Naturskoleföreningen presenterar hur man tänker och jobbar med utomhuspedagogik. Handledningen ska fungera som hjälp för alla naturvägledare som vill närma sig och stötta skolan med aktiviteter i utomhusbaserat lärande och självklart också som inspiration för alla som arbetar i skolan.

Redan i förskoleåldern är ambitionen att barnen ska utveckla intresse och förståelse för naturen och olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. De ska också utveckla sitt kunnande om växter och djur. Dessa målsättningar finns med i läroplanerna genom skolåren. Utomhuspedagogikens arbetssätt gör det lättare att nå flera av de övergripande mål som finns i läroplanerna.

Konkreta upplevelser av naturen i naturen är en bra grund för inlärning. Hur lägger man upp en plan för aktiviteterna och sätter in de i ett större sammanhang? Hur tar man tillvara på elevernas upptäckarglädje? Naturvägledning i skolan är tänkt att fungera som en handledning för de naturvägledare som vill nå skolan med kunskap och aktiviteter men även som en inspiration till lärare. Här finns en genomgång om hur man lägger upp naturvägledning så den anpassas till läroplanens mål samt flera praktiska tips på hur man kan lära in ute. Känner du igen känslan av hur svårt det är att koncentrera sig om magen kurrar? Underskatta inte betydelsen av en gemensam matpaus utomhus, ett utmärkt tillfälle för reflektion och spontana samtal.

Naturvägledning i skolan har tagits fram i samarbete mellan Centrum för naturvägledning och Naturskoleföreningen och är skriven av Pella Larsdotter Thiel och Stina Lindblad.

 

Här kan du ladda ner handledningen 

2014-05-09 07:56:01