Plan för Naturskolans insatser 2012-2016 för förskolan. 


SENASTE DOKUMENT


NATURVETENSKAP OCH TEKNIK

Plan för Naturskolans insatser 2012-2016 för förskolan.

Nynäshamns Naturskola är en resurs för skolor och förskolor i Nynäshamns kommun. Följande plan avser kompetensutveckling för användning av gården som pedagogisk resurs med inriktning mot NO, teknik och matematik för förskolorna i Nynäshamns kommun och gäller perioden ht 2012 till och med vt 2016.

Läs hela fortbildningsplanen 

Innan fortbildningplanen körde igång gjorde vi en enkät till personelen på alla förskolor i kommunen. Den enkäten görs om 2016 för att se om fortbildningssatsningen har gjort någon nytta.

Enkät om NO och Teknik på förskolan

Vi kommer under kommande åren att lägga upp powerpoint filer över våra föreläsningar samt bilder och annan dokumentation.

 

2013-11-15 13:57:20