Breddals förskolas vattentrappa 


SENASTE DOKUMENT


GÅRDAR

Breddals förskolas vattentrappa


I september 2004 byggde Breddals förskola i samarbete med Nigel Wells och föräldrar en vattentrappa i en slänt på gården. Den byggdes med hjälp av betong, stenar, leca-block, armeringsjärn, höns/kycklingnät, slangar, pump, "dammlucka" mm. Nästan tio år efter att den byggdes används den fortfarande flitigt av barnen.

Bilddokumentation

2013-11-07 10:08:39